Cristin-person-ID: 207016
Person

Hans Fredrik Dahl

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo

Resultater

Tilsvar til Overrein og Madsen :.

Dahl, Hans Fredrik. 2016, Pressehistorisk tidsskrift. UIOLeserinnlegg

Knut Hamsun og Nordahl Grieg : norske intellektuelle i totalitære bevegelser.

Dahl, Hans Fredrik. 2014, Dreyer Forlag A/S. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Palle Andersen: Dansk viden om Holocaust belyst ved den illegale presse.

Dahl, Hans Fredrik. 2011, Historisk Tidsskrift. UIOAnmeldelse

Odd S. Lovoll: Norwegian Newspapers in America. Connecting Norway and the New Land.

Dahl, Hans Fredrik. 2011, Heimen - Lokal og regional historie. UIOAnmeldelse

"En bondegård i Østen" Quisling, Russland og Waffen-SS.

Dahl, Hans Fredrik. 2011, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel