Cristin-person-ID: 21681
Person

Aktiv cristin-person Tor Egil Førland

  • Stilling:
    Instituttleder
    ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Forskningsetisk erklæring

Resultater

(He's lying): Presidenten, poststrukturalismen og behovet for aktive henvisninger.

Førland, Tor Egil. 2017, Historisk Tidsskrift. UIOFagartikkel

Values, Objectivity, and Explanation in Historiography.

Førland, Tor Egil. 2017, Routledge. UIOVitenskapelig monografi

EU: Mellomstatlig samarbeid og politisk system.

Claes, Dag Harald; Førland, Tor Egil. 2015, Gyldendal Akademisk. UIOLærebok

Kunsten å vedlikeholde luftslott: Tjue år med Pax og Club 7.

Førland, Tor Egil. 2015, Nytt Norsk Tidsskrift. UIOVitenskapelig artikkel

"Cutting the Sixties Down to Size: Conceptualizing, Historicizing, Explaining".

Førland, Tor Egil. 2015, Journal for the Study of Radicalism. UIOVitenskapelig artikkel