Cristin-person-ID: 21803
Person

Aktiv cristin-person Jan Arild Dolonen

  • Stilling:
    Sjefingeniør
    ved Teknisk- administrativ gruppe ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonssystemer

Emneord

IKT og læring • Digital læringsanalyse • Mixed method • Læringsanalyse • Datastøttet samarbeidslæring

Region

  • Europa

Land

  • Norge

Kontaktinformasjon

Sted
Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo, Postboks 1092 Blindern, 0317 Oslo, Norge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Jan Arild Dolonen

Sammendrag

Jeg har PhD fra Utdanningsvitenskaplig Fakultet ved Universitetet i Oslo. Jeg har hovedfag i informasjonsvitenskap (nå Infomedia) fra Universitetet i Bergen.

Forskningsinteresser er: systemutvikling, datastøttet samarbeidslæring, menneske-maskin interaksjon, læringsanalyse og mixed-methods.

Populærvitenskapelig sammendrag

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser er knyttet til design, utvikling og bruk av nettbaserte omgivelser i et sosio-kulturelt perspektiv. Jeg arbeider for tiden med et doktorgradsprosjekt der jeg ser på design, utvikling og bruk av et matematikkverktøy for bruk i videregående skole.

Bakgrunn

 

Phd student ved InterMedia/Universitetet i Oslo

Overingeniør ved InterMedia/Universitetet i Oslo

Forskningsassistent ved InterMedia/Universitetet i Oslo

Systemkonsulent hos Omega AS

Systemutvikler hos Merkantildata Applikasjon AS

Hovedfag i Informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen

Samarbeid

Doktorgradsprosjektet mitt er knyttet til EU prosjektet Science Created by You (SCY)

Tittel

Jan Arild Dolonen

Populærvitenskapelig sammendrag

Academic Interests

My research interest is design and use of net-based environments in a sociocultural perspective. I am currently working with my Phd-project where I study design, development and use of a mathematics tool used in secondary high.

Higher education and employment history

Phd student at InterMedia/University of Oslo

Webdeveloper at InterMedia/University of Oslo

Research assistant at InterMedia/University of Oslo

System Consultant at Omega AS

System developer at Merkantildata Applikasjon AS

Cooperation

My phd-project is a part of the EU funded project Science Created by You (SCY)

Resultater Resultater

Hvordan brukes teknologi for å få flere til å delta i samtaler?

Dolonen, Jan Arild; Smørdal, Ole. 2020, Faglig-pedagogisk dag 2020. UIOPopulærvitenskapelig foredrag

Hverandrevurdering og bruk av PeerGrade i bachelorundervisning på Universitetet i Oslo .

Dolonen, Jan Arild; Utheim, Maria. 2020, Læringsfestivalen 2020. UIOVitenskapelig foredrag

Microblogging for joint construction of meaning in the classroom.

Dolonen, Jan Arild; Rasmussen, Ingvill; Ludvigsen, Sten Runar. 2019, Computer-Supported Collaborative Learning Conference. UIOVitenskapelig artikkel

Litteraturgjennomgang av programmering i skolen.

Dolonen, Jan Arild; Kluge, Anders; Litherland, Kristina; Mørch, Anders Irving. 2019, Universitetet i Oslo. UIORapport

Critical thinking and problem solving in a changing world: PROBE - Assessment and teaching.

Dolonen, Jan Arild; Ludvigsen, Sten Runar. 2018, The Dar es salaam SkillShop. UIOFaglig foredrag
1 - 5 av 56 | Neste | Siste »