Cristin-person-ID: 21852
Person

Helmer Fjellvåg

  • Stilling:
    Professor
    ved Uorganisk materialkjemi ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kjemi

Emneord

Diffraksjon • Hydrogenlagring • Intermetalliske faser • Mikroporøse materialer • Lithium-ion batteri • Materialvitenskap • Faststoffkjemi • Synkrotronstråling • Oksider • Uorganisk kjemi • Uorganisk syntese • Røntgendiffraksjon • Strukturstudier

Resultater Resultater

Structural and magnetic characterization of the elusive Jahn-Teller active NaCrF3.

Bernal, Fabian Leonardo Martinez; Sottmann, Jonas; Wragg, David; Fjellvåg, Helmer; Fjellvåg, Øystein; Drathen, Christina; Slawinski, Wojciech Andrzej; Løvvik, Ole Martin. 2020, PHYSICAL REVIEW MATERIALS. UW, STORBRITAN, IFE, UIO, FRANKRIKEVitenskapelig artikkel

Atomic Layer Deposition of GdCoO3 and Gd0.9Ca0.1CoO3.

Duparc, Marion Jeanne Louise; Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola; Sjåstad, Anja Olafsen; Fjellvåg, Helmer. 2020, Materials. UIOVitenskapelig artikkel

Factors Determining Microporous Material Stability in Water: The Curious Case of SAPO-37.

Kalantzopoulos, Georgios N.; Lundvall, Fredrik; Thorshaug, Knut; Lind, Anna Maria; Vajeeston, Ponniah; Dovgaliuk, Iurii; Arstad, Bjørnar; Wragg, David; Fjellvåg, Helmer. 2020, Chemistry of Materials. SINTEF, UIOVitenskapelig artikkel

Towards Multiferroic Thin Film Composites by Atomic Layer Deposition (ALD) .

Fjellvåg, Øystein; Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola; Wolff, Max; Kapaklis, Vassilios; Fjellvåg, Helmer; Frommen, Christoph; Hauback, Bjørn. 2020, 7th National meeting in Inorganic Materials Chemistry. IFE, UIOPoster
1 - 5 av 686 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2007 - Birkeland Innovasjonspris for fremme av innovasjonskultur