Cristin-person-ID: 21853
Person

Aktiv cristin-person Bjørn Erik Rasch

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Resultater

Constituent Assemblies.

Elster, Jon; Gargarella, Roberto; Naresh, Vatsal; Rasch, Bjørn Erik. 2018, Cambridge University Press. CUitCoNY, UTDT, UIO, YUVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Political representation and parliamentarism.

Heidar, Knut; Rasch, Bjørn Erik. 2017, Fagbokforlaget. UIOFaglig kapittel

Topptidsskrifter i statsvitenskap.

Hovi, Jon; Høyland, Bjørn; Rasch, Bjørn Erik. 2016, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. UIOVitenskapelig artikkel

Regjeringsformer i demokratier: Parlamentarisme og presidentstyre.

Rasch, Bjørn Erik. 2015, Dreyer Forlag A/S. UIOFaglig kapittel

Stemmer også norske velgere taktisk?

Aardal, Bernt; Rasch, Bjørn Erik. 2015, Cappelen Damm Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel