Cristin-person-ID: 21968
Person

Aktiv cristin-person Tor Bjørklund

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Resultater

"Oslo - en politisk delt by".

Bjørklund, Tor. 2017, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). UIOKronikk

"Topartisystemet forsvant, men øst-vest killet bestod.".

Bjørklund, Tor. 2017, Cappelen Damm Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

"Økt vekt på det lokale i kommunevalgene".

Bjørklund, Tor. 2017, Kommunal rapport. UIOKronikk

De eldres lokalpolitiske deltakelse. Status og tilbakeblikk.

Bjørklund, Tor; Segaard, Signe Bock. 2017, Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap. UIO, ISFVitenskapelig foredrag

Lokale folkeavstemninger: lovreguleringer, tema og frekvens.

Bjørklund, Tor. 2017, UIOFaglig kapittel