Cristin-person-ID: 22003
Person

Kristian Emil Kristoffersen

  • Stilling:
    Direktør
    ved Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger

Resultater

Phonological patterns (templates) in 5p deletion syndrome.

Garmann, Nina Gram; Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram. 2018, Clinical Linguistics & Phonetics. OSLOMET, UIO, FRAMBUVitenskapelig artikkel

Når pasienten har en sjelden diagnose.

Aksnes, Stein Are; Kristoffersen, Kristian Emil. 2016, Tidsskrift for Den norske legeforening. OUS, FRAMBULeserinnlegg

Kunnskapsbasert praksis ved sjeldne diagnoser.

Kristoffersen, Kristian Emil. 2016, Novus Forlag. FRAMBUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

N-LARSP: Adaptation of the LARSP profile chart to Norwegian.

Ribu, Ingeborg Sophie; Simonsen, Hanne Gram; Løver, Morten Aase; Strand, Bror-Magnus Sviland; Kristoffersen, Kristian Emil. 2016, ICPLA 16 (International Clinical Phonetics and Linguistics Association). UIT, UIO, FRAMBUVitenskapelig foredrag

Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.

Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil; Lind, Marianne. 2016, Novus Forlag. UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie