Cristin-person-ID: 22070
Person

Aktiv cristin-person Giuditta Cordero-Moss

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Giuditta Cordero-Moss

Sammendrag

http://folk.uio.no/giudittm/

Faglige kompetanseområder

  • Internasjonal privatrett
  • Voldgift
  • Internasjonale kontrakter
  • Komparativ rett
  • Kontraktsrett

Norsk forening for komparativ rett

CV

Vitenskapelige publikasjoner

Konferanser, seminarer

Undervisning

Annen aktivitet

Tittel

Giuditta Cordero Moss

Resultater Resultater

VERNETING FOR KRAV KNYTTET TIL KONKURS - OMFANGET AV KONKURSUNNTAKET I LUGANOKONVENSJONEN. HØYESTERETT KJENNELSE HR-2018-869-A (ALPHA INSURANCE).

Cordero-Moss, Giuditta. 2021, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. UIOVitenskapelig oversiktsartikkel/review

INTERNASJONALT VERNETING. DOMSMYNDIGHET I ARVETVIST UNDER PRIVAT SKIFTE. HØYESTERETTS KJENNELSE HR-2021-291-A.

Cordero-Moss, Giuditta. 2021, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. UIOVitenskapelig oversiktsartikkel/review

LOVVALG FOR KRAV OM OPPREISNINGSERSTATNING KNYTTET TIL STRAFFBARE FORHOLD. HØYESTERETTS KJENNELSE HR-2021-995-A.

Cordero-Moss, Giuditta. 2021, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. UIOVitenskapelig oversiktsartikkel/review

DEN NORSKE RETTSORDEN (ORDRE PUBLIC), FAMILIEGJENFORENING OG BARNEEKTESKAP - HØYESTERETTS KJENNELSE HR-2021-1345-A.

Cordero-Moss, Giuditta. 2021, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. UIOVitenskapelig oversiktsartikkel/review

DEN INDIVIDUALISERENDE METODE I MANGEL AV FASTE LOVVALGSREGLER – ILLUSTRERT MED LOVVALGET FOR DIREKTEKRAV MOT FORSIKRINGSSELSKAP.

Cordero-Moss, Giuditta. 2021, Tidsskrift for forretningsjus. UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 263 | Neste | Siste »