Cristin-person-ID: 2208
Person

Aktiv cristin-person Trine Oksholm

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
  • Stilling:
    Sykepleier
    ved Lungeavdeling - HLK ved Oslo universitetssykehus HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Pasientoverflytning • Postoperativ pleie • Lungesykepleie • Sykepleieforskning • Lungekreft • Sykepleierutdanning

Kontaktinformasjon

Telefon
0047 91173965

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Trine Oksholm

Sammendrag

Hovedfokus i fag og forskningsarbeidet mitt er på sykepleieoppfølging av lungesyke pasienter. Doktorgraden min tok jeg på livskvalitet og symptomer hos pasienter etter lungekreftoperasjon. Jeg brukte både kvalitativ og kvantitativ metode i studien og målet var økt kunnskap om symptomer for å bedre pasientoppfølgingen. I forbindelse med forskning på lungekreftopererte pasienter viste det seg at pasientoverflytning mellom ulike nivåer og tjenester i helsevesenet var et problem. I forskningsgruppen «Pasientopplevelser og intervensjoner» arbeider vi nå med å utvikle en intervensjoner for pasientoverflytning. Jeg har før jeg begynte med forskning mange års praksis som undervisningssykepleier på lungeavdeling. Der arbeidet jeg både med direkte pasientkontakt, opplæring av personalet, utvikling av prosedyrer og pasientinformasjon. I den forbindelse ble jeg opptatt av faglig oppdatert praksis. Jeg mener at det er sentralt at ny forskning blir brukt i klinisk praksis og at vi sykepleieforskere har et stort ansvar for dette. Siden 2014 har jeg arbeidet ved VID vitenskapelige høgskole, Haraldsplass. Jeg har der blant annet ansvar for emne om fag og forskning, men har også undervisning og veiledning på ulike videreutdanninger.

Tittel

Trine Oksholm

Resultater Resultater

Lungesykepleie.

Oksholm, Trine; Borge, Christine Råheim. 2021, Fagbokforlaget. VID, UIOFagbok

The position of home-care nursing in primary health care: A critical analysis of contemporary policy documents.

Fjørtoft, Ann-Kristin; Oksholm, Trine; Førland, Oddvar; Delmar, Charlotte; Alvsvåg, Herdis. 2021, Nursing Inquiry. VID, AU, HVLVitenskapelig artikkel

Home‐care nurses’ distinctive work: A discourse analysis of what takes precedence in changing healthcare services.

Fjørtoft, Ann-Kristin; Oksholm, Trine; Delmar, Charlotte; Førland, Oddvar; Alvsvåg, Herdis. 2020, Nursing Inquiry. VID, AU, HVLVitenskapelig artikkel

Forced treatment and care in home-dwelling persons with dementia.

Gjellestad, Åshild; Oksholm, Trine; Bruvik, Frøydis. 2020, Nursing Ethics. VID, UIBVitenskapelig artikkel

Authors' Response to Estimation of Chronic Post-Surgical Pain After Thoracic Surgery: Case Closed?

Gjeilo, Kari Hanne; Oksholm, Trine; Follestad, Turid; Wahba, Alexander; Rustøen, Tone. 2020, Journal of Pain and Symptom Management. VID, STOLAV, NTNU, UIO, OUSBrev til redaktøren
1 - 5 av 40 | Neste | Siste »