Cristin-person-ID: 2208
Person

Aktiv cristin-person Trine Oksholm

  • Stilling:
    Sykepleier
    ved Lungeavdeling - HLK ved Oslo universitetssykehus HF
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for sykepleie ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Pasientoverflytning • Postoperativ pleie • Lungesykepleie • Sykepleieforskning • Lungekreft • Sykepleierutdanning

Kontaktinformasjon

Telefon
0047 91173965

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Trine Oksholm

Sammendrag

Hovedfokus i fag og forskningsarbeidet mitt er på sykepleieoppfølging av lungesyke pasienter. Doktorgraden min tok jeg på livskvalitet og symptomer hos pasienter etter lungekreftoperasjon. Jeg brukte både kvalitativ og kvantitativ metode i studien og målet var økt kunnskap om symptomer for å bedre pasientoppfølgingen. I forbindelse med forskning på lungekreftopererte pasienter viste det seg at pasientoverflytning mellom ulike nivåer og tjenester i helsevesenet var et problem. I forskningsgruppen «Pasientopplevelser og intervensjoner» arbeider vi nå med å utvikle en intervensjoner for pasientoverflytning. Jeg har før jeg begynte med forskning mange års praksis som undervisningssykepleier på lungeavdeling. Der arbeidet jeg både med direkte pasientkontakt, opplæring av personalet, utvikling av prosedyrer og pasientinformasjon. I den forbindelse ble jeg opptatt av faglig oppdatert praksis. Jeg mener at det er sentralt at ny forskning blir brukt i klinisk praksis og at vi sykepleieforskere har et stort ansvar for dette. Siden 2014 har jeg arbeidet ved VID vitenskapelige høgskole, Haraldsplass. Jeg har der blant annet ansvar for emne om fag og forskning, men har også undervisning og veiledning på ulike videreutdanninger.

Tittel

Trine Oksholm

Resultater Resultater

Balancing care with integrity. Trust-building interventions to home-dwelling persons with dementia that resist care - a thematic analysis .

Gjellestad, Åshild; Bruvik, Frøydis; Oksholm, Trine; Alvsvåg, Herdis. 2021, Nordic Congress of Gerontology. VID, UIBVitenskapelig foredrag

Nursing Care Practices when encountering Resistance to Care from Home-Dwelling Persons with Dementia.

Gjellestad, Åshild; Bruvik, Frøydis; Oksholm, Trine; Alvsvåg, Herdis. 2022, Nordic Congress of Gerontology. VID, UIBVitenskapelig foredrag

Omsorg for alvorlig syke og døende i sykehjem under strenge smittevernsrestriksjoner.

Ellingsen, Sidsel; Oksholm, Trine; Alpers, Lise-Merethe; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Smith-Strøm, Hilde; Drageset, Sigrunn; Samdal, Gro Beate. 2022, Landskonferansen i Palliasjon. VID, HVL, UIBPoster

Autonomy conquers all: a thematic analysis of nurses’ professional judgement encountering resistance to care from home-dwelling persons with dementia.

Gjellestad, Åshild; Oksholm, Trine; Alvsvåg, Herdis; Bruvik, Frøydis Kristine. 2022, BMC Health Services Research. VID, UIBVitenskapelig artikkel

Barriers and enablers to nursing home leaders’ behaviours for Covid-19 pandemic control. A qualitative study .

Samdal, Gro Beate; Alpers, Lise-Merete; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Drageset, Sigrunn; Smith-Strøm, Hilde; Oksholm, Trine; Ellingsen, Sidsel. 2021, CBC Conference 2022: Behaviour Change for Health and Sustainability. VID, HVL, UIBPoster
1 - 5 av 48 | Neste | Siste »