Cristin-person-ID: 22128
Person

Øistein Hovde

 • Stilling:
  Stipendiat
  ved Div Gjøvik ved Sykehuset Innlandet HF
 • Stilling:
  Professor
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Stilling:
  Førsteamanuensis
  ved Gastromedisinsk avdeling ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Inflammatory bowel disease in South-Eastern Norway III (IBSEN III): a new population-based inception cohort study from South-Eastern Norway.

Kristensen, Vendel Ailin; Opheim, Randi; Perminow, Gøri Margrete; Huppertz-Hauss, Gert; Detlie, Trond Espen; Lund, Charlotte; Andersen, Svend; Olsen, Bjørn Christian Elias Grova; Johansen, Ingunn; Medhus, Asle Wilhelm mfl.. 2021, Scandinavian Journal of Gastroenterology. VV, HIØ, TELEMARK, DIAKONSYK, VESTFOLD, UIO, LDS, SØRLAND, AHUS, OUS, INNLANDET, ØSTFOLDVitenskapelig artikkel

Y-net: A deep convolutional neural network for polyp detection.

Kedir, Ahmed; Yildirim Yayilgan, Sule; Farup, Ivar; Pedersen, Marius; Hovde, Øistein. 2018, https://arxiv.org/abs/1806.01907. NTNU, UIOPopulærvitenskapelig artikkel

Outcome of Ulcerative Colitis 20 Years after Diagnosis in a Prospective Population-based Inception Cohort from South-Eastern Norway, the IBSEN Study.

Monstad, Iril Lovise; Solberg, Inger Camilla; Småstuen, Milada Cvancarova; Hovde, Oistein; Henriksen, Magne; Huppertz-Hauss, Gert; Gunther, Eva; Moum, Bjørn Allan; Stray, Njaal; Vatn, Morten mfl.. 2021, Journal of Crohn's and colitis. TELEMARK, DIAKONSYK, OSLOMET, UIO, AHUS, SØRLAND, OUS, INNLANDET, ØSTFOLDVitenskapelig artikkel

PS-DeVCEM: Pathology-sensitive deep learning model for video capsule endoscopy based on weakly labeled data.

Mohammed, Ahmed Kedir; Farup, Ivar; Pedersen, Marius; Yildirim Yayilgan, Sule; Hovde, Øistein. 2020, Computer Vision and Image Understanding. NTNU, UIO, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Error reduction through post processing for wireless capsule endoscope video.

Floor, Pål Anders; Farup, Ivar; Pedersen, Marius; Hovde, Øistein. 2020, EURASIP Journal on Image and Video Processing. NTNU, INNLANDETVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 49 | Neste | Siste »