Cristin-person-ID: 22232
Person

Aktiv cristin-person Inger Johanne Sand

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Inger Johanne Sand

Sammendrag

Bakgrunn

Cand.jur. 1981.Dr.juris. 1994 på avhandlingen Styring av kompleksitet. Rettslige former for statlig rammestyring og desentralisert statsforvaltning (publisert i 1996). Professor i offentlig rett 2002. Tilknyttet LOS-programmet (Ledelse, organisasjon og forskning) under Norges Forskningsråd 1988-1996. Medlem av styret i LOS 1993-96. Forsker på ARENA (Norges Forskningsråds program om europeisering av nasjonalstaten) 1996-97. Medlem av styret i ARENA 1993-95, 2008 - 2014.Visiting fellow ved European University Institute 2001. Medlem av Regional etisk komité for medisinsk forskning (øst), 2001-2005. Medlem av flere regjerings- og departementsoppnevnte utvalg, leder av utvalg om statsforetak. Gjesteprofessor Copenhagen Business School 2005-2007. Forskningsdekan ved Det juridiske fakultet, UiO, 2008-2011. Nestleder ved institutt for offentlig rett 2014 - 2017. Instituttleder ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, UiO, 2018 - . Æresdoktor ved Universitetet i Åbo (2011) og ved Göteborgs Universitet (2015), og ved Københavns Universitet (2018).

Forskningsfelt

Forsker tverrfaglig innenfor området offentlig rett på områder som berører forvaltningsrett, statsrett, EU-rett, miljørett, rettssosiologi og rettsteori. Endringer er diskutert rettslig, rettsteoretisk og rettssosiologisk i forhold til mer langsiktete endringsprosesser eksemplifisert ved begrepene rettsstat, forvaltningsstat og nettverksstat og i forhold til teorier om prosedural og refleksiv rett. :

1) Utviklingen av offentlig organisasjonsrett med særlig vekt på bruken av statsselskaper og stiftelser knyttet til offentlig forvaltning, utviklingen av lovgivningsformer og endringer i forholdet offentlig - privat. Endringer i norsk konstitusjonell rett.

2) Utviklingen av internasjonal konstitusjonell rett med henblikk på forholdet mellom nasjonale konstitusjoner og internasjonale traktater og organisasjoner, i rettslig og rettssosiologisk perspektiv.


3) EU-rett med fokus på forholdet mellom handel og miljø og på forholdet mellom medlemsland og organisasjoner i EU og EØS. Forholdet til andre internasjonale organisasjoner og traktater, herunder studier av begreper som det overnasjonale og det transnasjonale.

4) Miljørett med fokus på reguleringen av bio- og genteknologi, herunder utviklingen av anvendelsen av føre-var-prinsippet, og på forholdet mellom handel og miljø.

5) Rettsteoretiske studier med utgangspunkt i de problemområder som er nevnt ovenfor. Det vil si studier av institusjonelle forandringer mellom offentlig og privat, mellom ulike lovgivningsformer og mellom det nasjonale, internasjonale og transnasjonale. Det dreier seg primært om nyere rettsteori som er institusjonelt, demokratiteoretisk og rettssosiologisk orientert: Niklas Luhmann, Gunther Teubner, Jürgen Habermas, Michel Foucault.

Internasjonalt samarbeid: Har et utstrakt forskningssamarbeid med flere forskere ved Handelshøjskolen i København og Universitetene i København, Goteborg, Lund, Helsinki, Åbo, Westminster, Manchester, Birkbeck.

Flere publikasjoner er lagt ut på ARENAs websider: www.arena.uio.no/publications.
Se også litteraturliste i: http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/ijsand/index.html
og artikler i European Law Journal, no.3, vol.4, 1998, og Zeitschrift für Rechtssoziologie, Bd.22, H.2, 2001.

Tittel

Inger Johanne Sand

Resultater Resultater

Velferdsstatens språk i møte med katastrofer.

Sand, Inger Johanne. 2021, Ringvirkninger fra terror: Rettens og velferdsstatens møte med de rammede etter 22. juli. UIOFaglig foredrag

Minnearbeid som fortid/fremtid: språk, prosesser, dilemmaer og nye narrativer i spill.

Lenz, Claudia; Sand, Inger Johanne. 2021, Hvordan minnes vi 22 juli 10 år etter?. UIT, UIOFaglig foredrag

Challenges to the legal regulation of health services and protection under the Covid-19. Nordic comparison. .

Sand, Inger Johanne. 2021, Law and Society Annual Meeting. UIOVitenskapelig foredrag

22.juli og tekster Hvordan snakker vi om det som skjedde 22.juli? .

Sand, Inger Johanne. 2021, Hvordan vi minnes 22.juli - 10 år etter. UIOVitenskapelig foredrag

A Certain Brand of Legal Realism - the Evolution of Modern Law in Norway.

Sand, Inger Johanne. 2021, Dissenting Voices - European Thought between Tradition and Rupture. UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 165 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2018 - Æresdoktor ved Københavns Universitet
  • 2015 - Æresdoktor ved Gøteborgs Universitet
  • 2011 - æresdoktor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Åbo