Cristin-person-ID: 22234
Person

Johan K Stanghelle

  • Stilling:
    Professor ii
    ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Forskningssjef
    ved Sunnaas sykehus HF

Resultater Resultater

Neurologische Rehabilitation – Wohin geht die Reise?

Langhammer, Birgitta; Sunnerhagen, Katharina Stibrant; Stanghelle, Johan K. 2019, neuroreha. SUNNAAS, SAHLGREN, OSLOMET, UIOVitenskapelig artikkel

Elderly Norwegian Polio Survivors: Predictors of self-perceived physical and psychological health.

Schanke, Anne-Kristine; Festvåg, Lillian; Strømsholm, Geir; Stanghelle, Johan K; Rike, Per-Ola; Løvstad, Marianne. 2018, Journal of Disability and Rehabilitation. SUNNAAS, UIOVitenskapelig artikkel

Tilbake til arbeid etter hjerneslag- en studie fra sju land om personer med funksjonsnedsettelse etter hjerneslag SIN(Sunnaas International Network) stroke study.

Langhammer, Birgitta; Sunnerhagen, Katharina Stibrant; Sällström, susanne; Becker, Frank; Stanghelle, Johan K. 2018, Best Practice. SUNNAAS, SAHLGREN, OSLOMET, UIOVitenskapelig artikkel

Senior fitness test; a useful tool to measure physical fitness in persons with acquired brain injury.

Langhammer, Birgitta; Stanghelle, Johan K. 2018, Brain Injury. SUNNAAS, OSLOMET, UIOVitenskapelig artikkel

En observasjonell multisenterstudie i spesialisert rehabilitering. Faktorer som forbedrer aktivitetene i dagliglivet etter slag.

Langhammer, Birgitta; Sunnerhagen, Katharina Stibrant; Lundgren-Nilsson, Åsa; Sällström, susanne; Becker, Frank; Stanghelle, Johan K. 2018, Best Practice. SUNNAAS, OSLOMET, UIO, SAVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 223 | Neste | Siste »