Cristin-person-ID: 22234
Person

Johan K Stanghelle

  • Stilling:
    Professor ii
    ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Forskningssjef
    ved Sunnaas sykehus HF

Resultater

Return to work after specialized rehabilitation-An explorative longitudinal study in a cohort of severely disabled persons with stroke in seven countries: The Sunnaas International Network stroke study.

Langhammer, Birgitta; Sunnerhagen, Katharina Stibrant; Sällström, Susanne; Becker, Frank; Stanghelle, Johan K. 2018, Brain and Behavior. SUNNAAS, OSLOMET, UIO, SAVitenskapelig artikkel

En observasjonell multisenterstudie i spesialisert rehabilitering. Faktorer som forbedrer aktivitetene i dagliglivet etter slag.

Langhammer, Birgitta; Sunnerhagen, Katharina Stibrant; Lundgren-Nilsson, Åsa; Sällström, susanne; Becker, Frank; Stanghelle, Johan K. 2018, Best Practice. SUNNAAS, OSLOMET, UIO, SAVitenskapelig artikkel

Senior fitness test; a useful tool to measure physical fitness in persons with acquired brain injury.

Langhammer, Birgitta; Stanghelle, Johan K. 2018, Brain Injury. SUNNAAS, OSLOMET, UIOVitenskapelig artikkel

Life satisfaction in persons With severe stroke. A longitudinal report from the Sunnaas International Network (SIN) stroke study.

Langhammer, Birgitta; Sunnerhagen, Katharina Stibrant; Stanghelle, Johan K; Sällström, susanne; Becker, Frank; Fugl Meyer, Kerstin. 2017, European Stroke Journal. SUNNAAS, KAROLINSKA, OSLOMET, UIO, SA, KIVitenskapelig artikkel

Rehabilitation after stroke in specialized rehabilitation. And so, how did it go?

Langhammer, Birgitta; Stanghelle, Johan K. 2017, ISPRM Buenos Aires 30. april - 4. May, 2017. . OSLOMET, UIOPoster