Cristin-person-ID: 22323
Person

Hans-Olav Enger

  • Stilling:
    Professor
    ved Nordisk språk ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger

Resultater

Norwegian: A comprehensive grammar.

Enger, Hans-Olav; Holmes, Philip. 2018, Routledge. UIOLærebok

Why traces of the feminine survive where they do, in Oslo and Istria: How to circumvent some “troubles with lexemes”.

Enger, Hans-Olav. 2018, Language Science Press. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Making sense of grammatical variation in Norwegian.

Enger, Hans-Olav; Spilling, Eivor Finset; Sameien, Marianne Brodahl. 2018, John Benjamins Publishing Company. HVO, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Hvorfor holder spor etter etter et bestemt genus seg best der de gjør det? – i Oslo, i Jämtland og Istria .

Enger, Hans-Olav. 2018, Nordisk nettverk for syntakshistorie. UIOVitenskapelig foredrag

Skilnader mellom norsk og svensk i språkhistorisk lys.

Enger, Hans-Olav. 2018, Det norske inst. i Roma. UIOFaglig foredrag