Cristin-person-ID: 22323
Person

Hans-Olav Enger

  • Stilling:
    Professor
    ved Nordisk språk ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger

Resultater

Norwegian: A comprehensive grammar.

Enger, Hans-Olav; Holmes, Philip. 2018, Routledge. UIOLærebok

Why traces of the feminine survive where they do, in Oslo and Istria.

Enger, Hans-Olav. 2018, Language Science Press. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kongruenshierarkiet, grammatikalisering og forklaring.

Enger, Hans-Olav. 2018, 7. dansk-norske konferanse i historisk lingvistikk. UIOVitenskapelig foredrag

Det umulige er mulig.

Enger, Hans-Olav; Vindenes, Urd. 2018, Symposium for Ruth Vatvedt Fjeld. UIOVitenskapelig foredrag

Genus og transfer når norsk er andrespråk Opposisjonsinnlegg (andreopponent).

Enger, Hans-Olav. 2017, Doktorgradsdisputas. UIOFaglig foredrag