Cristin-person-ID: 22323
Person

Hans-Olav Enger

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger
  • Stilling:
    Professor
    ved Nordisk språk ved Universitetet i Oslo

Resultater

Norwegian: A comprehensive grammar.

Enger, Hans-Olav; Holmes, Philip. 2018, Routledge. UIOLærebok

Why traces of the feminine survive where they do, in Oslo and Istria.

Enger, Hans-Olav. 2018, Language Science Press. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Making sense of grammatical variation in Norwegian.

Enger, Hans-Olav; Spilling, Eivor Finset; Sameien, Marianne Brodahl. 2018, John Benjamins Publishing Company. HVO, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kongruenshierarkiet, grammatikalisering og forklaring.

Enger, Hans-Olav. 2018, 7. dansk-norske konferanse i historisk lingvistikk. UIOVitenskapelig foredrag

Det umulige er mulig.

Enger, Hans-Olav; Vindenes, Urd. 2018, Symposium for Ruth Vatvedt Fjeld. UIOVitenskapelig foredrag