Cristin-person-ID: 22326
Person

Aktiv cristin-person Birgitte Hagland

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Birgitte Hagland

Sammendrag

Bakgrunn

Født 1977
2002-2003 Vit.ass., Institutt for privatrett
2004 Cand.jur, Universitetet i Oslo
2004-2005 Førstekonsulent, Konkurransetilsynet
2005 Stipendiat, Institutt for privatrett

Faglige kompetanseområder

  • Erstatningsrett
  • Immaterialrett
  • Markedsrett

Tittel

Birgitte Hagland

Resultater Resultater

Regeldanning i erstatningsretten.

Hagland, Birgitte. 2021, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Erstatningsvernet interesse ved personskade – et kvinnerettslig perspektiv.

Hagland, Birgitte. 2019, Seminar i personskadeerstatning \. UIOFaglig foredrag

Om det ulovfestede objektive ansvaret og fastlegging av skaderisiko - HR-2019-52-A (Spinning).

Hagland, Birgitte. 2019, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. UIOPopulærvitenskapelig artikkel

Om nødvergehandlinger og erstatningsansvar HR-2018-2427-A.

Hagland, Birgitte. 2019, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. UIOPopulærvitenskapelig artikkel

Om erstatningsvern for psykiske skader – HR-2018-2080-A.

Hagland, Birgitte. 2019, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. UIOPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 36 | Neste | Siste »