Cristin-person-ID: 22334
Person

Aktiv cristin-person Kjersti Ericsson

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Bakgrunn

  • Norsk
  • Engelsk

Tittel

Kjersti Ericsson

Sammendrag

Bakgrunn
Kjersti Ericsson er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1969. Hun arbeidet som vit.ass og universitetslektor ved Psykologisk Institutt til 1978. Deretter har hun vært ansatt ved Institutt for kriminologi (nå Institutt for kriminologi og rettssosiologi), fra 1997 som professor.

Ericsson er også skjønnlitterær forfatter. Fra 1968 til 2008 har hun utgitt 8 diktsamlinger og 5 romaner.

Faglige kompetanseområder
Ericsson sluttførte i 2009 et bokprosjekt med tittelen Samfunnets stebarn. Med samfunnets stebarn menes barn som det offentlige eller private organisasjoner har tatt seg av, og andre barn som av ulike grunner var spesielt utsatt, både for myndighetenes søkelys og for fiendtlige reaksjoner fra folk flest. Boka består av flere frittstående kapitler, som alle handler om hvordan barn har blitt behandlet og betraktet i de siste par hundre årene. Framstillinga bygger både på egen forskning gjennom mange år, og på en rekke andre forskeres arbeid.

Ericsson er dessuten med i ”Falstad-gruppa”, et samarbeid mellom forskere ved Stiftelsen Falstadsenteret og forskere ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Gruppas mål er å få i gang felles forskning om fangeleirer og fanger under andre verdenskrig, og andre temaer i tilknytning til dette.

Tittel

Kjersti Ericsson

Resultater

Når kroppen vitner mot deg.

Ericsson, Kjersti. 2017, Tidsskrift for Den norske legeforening. UIOPopulærvitenskapelig artikkel

The Best Kind of Care: Foster Homes, Children's Homes or Something in between?

Ericsson, Kjersti. 2016, European Social Science History Conference 2916. UIOVitenskapelig foredrag

Love and War - Norwegian Women in Consensual Sexual Relationships With German Soldiers.

Ericsson, Kjersti. 2015, Ashgate. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Women in Darkness.

Ericsson, Kjersti; Rustad, Unni. 2015, Ashgate. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Shame and Silence - The Experience of German-Norwegian War Children.

Ericsson, Kjersti; Simonsen, Eva. 2015, Ashgate. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Utmerkelser