Cristin-person-ID: 22390
Person

Lars Sigurdsson Vikør

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo

Resultater

To nye nynorskordlister.

Vikør, Lars Sigurdsson. 2017, Dag og Tid. UIOAnmeldelse

Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet.

Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse; Worren, Dagfinn. 2017, Novus Forlag. SPRÅKRÅDET, UIO, UIBVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Er nynorsk eit språk eller ei målform?

Vikør, Lars Sigurdsson. 2017, Novus Forlag. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Tydings- og formkomplekset skuld vs. skyld - eit innfløkt terreng.

Vikør, Lars Sigurdsson. 2017, Novus Forlag. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.

Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2016, Det Norske Samlaget. UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie