Cristin-person-ID: 22437
Person

Aktiv cristin-person Kristian Berg Harpviken

  • Stilling:
    Direktør
    ved PRIO - Institutt for fredsforskning

Klassifisering

Resultater

Afghanistan: A Political Economy Analysis.

Eriksen, Stein Sundstøl; Strand, Arne; Borchgrevink, Kaja Christine Andersen; Harpviken, Kristian Berg. 2017, NUPI, PRIO, CMIRapport

A Rock Between Hard Places: Afghanistan as an Arena of Regional Insecurity.

Harpviken, Kristian Berg; Tadjbakhsh, Shahrbanou. 2016, Oxford University Press. SCIENCESPO, PRIOVitenskapelig monografi

Konflikt og konsistens: Globale brytninger og den norske utenrikspolitikken.

Harpviken, Kristian Berg. 2016, Gyldendal Akademisk. PRIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Blairs globale visjon – og tynne kunnskapsgrunnlag.

Harpviken, Kristian Berg. 2016, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). PRIOPopulærvitenskapelig artikkel

Minoritetsvern og maktfordeling – nøkkel til fred i aktuelle kriser? (Er minoritetsvern god realpolitikk?).

Harpviken, Kristian Berg. 2016, PRIORapport