Cristin-person-ID: 22517
Person

Lars Heggelund

  • Stilling:
    Seksjonsoverlege
    ved Drammen sykehus ved Vestre Viken HF
  • Stilling:
    Professor
    ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen

Resultater Resultater

Evaluation of the Effects of Remdesivir and Hydroxychloroquine on Viral Clearance in COVID-19 : A Randomized Trial.

Barratt-Due, Andreas; Olsen, Inge Christoffer; Nezvalova-Henriksen, Katerina; Kåsine, Trine; Lund-Johansen, Fridtjof; Hoel, Hedda Benedicte; Holten, Aleksander Rygh; Tveita, Anders; Mathiessen, Alexander; Haugli, Mette mfl.. 2021, Annals of Internal Medicine. VV, HELSEFONNA, PIHV, TELEMARK, DIAKONSYK, VESTFOLD, HELSENTRØN, HAUKELAND, OUS, APOTEKØST, INNLANDET, UIB, SUS, HELSEMR, STOLAV, UNN, HELSEFØRDE, UIO, LDS, SØRLAND, AHUS, ØSTFOLDVitenskapelig artikkel

Increased inflammatory markers reflecting fibrogenesis are independently associated with cardiac involvement in hospitalized COVID-19 patients.

Ueland, Thor; Dyrhol-Riise, Anne Ma; Woll, Bjørn Martin; Holten, Aleksander Rygh; Pettersen, Frank O.; Lind, Andreas; Dudman, Susanne Gjeruldsen; Heggelund, Lars; Holter, Jan Cato; Aukrust, Pål. 2021, Journal of Infection. VV, UIT, UIO, OUS, UIBBrev til redaktøren

Koronavaksinering av kreftpasienter.

Brustugun, Odd; Heggelund, Lars. 2021, Tidsskrift for Den norske legeforening. VV, UIBVitenskapelig artikkel

Blood neurofilament light concentration at admittance: a potential prognostic marker in COVID-19.

Aamodt, Anne Hege; Høgestøl, Einar August; Popperud, Trine Haug; Holter, Jan Cato; Dyrhol-Riise, Anne Ma; Tonby, Kristian; Stiksrud, Birgitte; Paulsen, Else Quist; Berge, Tone; Barratt-Due, Andreas mfl.. 2021, Journal of Neurology. VV, SAHLGREN, OSLOMET, UIO, OUS, SA, UCL, UIBVitenskapelig artikkel

Hepcidin and ferritin predict microbial etiology in community-acquired pneumonia.

Oppen, Kjersti; Ueland, Thor; Siljan, William Ward; Skadberg, Øyvind; Brede, Cato; Lauritzen, Trine; Aukrust, Pål; Steinsvik, Trude; Husebye, Einar; Michelsen, Annika mfl.. 2021, Open Forum Infectious Diseases. VV, SUS, UIT, UIO, AHUS, OUS, UIS, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 45 | Neste | Siste »