Cristin-person-ID: 22626
Person

Aktiv cristin-person Anne Birgitta Nilsen

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap • Kulturvitenskap

Emneord

Multimodalitet • Tolking for barn • Osama Bin Laden • Tolking i offentlig sektor • Islamistisk ekstremisme • Interkulturell retorikk • Hatretorikk • Tolking • Visuell retorikk • Makt • Mobbing • Høyreekstremisme • Arabisk • Språk og kultur • Retorikk • Diskursanalyse

Region

  • Midtøsten
  • Nordlige Afrika

Kontaktinformasjon

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendinger og språklige minoriteters møte med politi og domstoler.

Andenæs, Kristian; Gotaas, Nora; Nilsen, Anne Birgitta; Papendorf, Knut. 2000, Unipub forlag. OSLOMETFaglig kapittel

Europeiske kvinner som støtter IS føler seg fremmede i eget land.

Nilsen, Anne Birgitta. 2020, OSLOMETIntervju

Kadra Yusuf tillegger oss meninger vi ikke har.

Buzungu, Hilde Fiva; Nilsen, Anne Birgitta; Abdallah, Suheil Chafic. 2020, VG : Verdens gang. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel

IMDi ødelegger selv det fine tiltaket sitt.

Buzungu, Hilde Fiva; Nilsen, Anne Birgitta; Abdallah, Suheil Chafic. 2020, VG : Verdens gang. OSLOMETLeserinnlegg
1 - 5 av 355 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2007 - Årets artikkel i Norsk militært tidsskrift