Cristin-person-ID: 22669
Person

Aktiv cristin-person Benedicte Ingstad

  • Stilling:
    Gjest
    ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon

Bakgrunn

  • Norsk
  • Engelsk

Tittel

Benedicte Ingstad

Sammendrag

Jeg er av utdannelse sosialantropolog men har i størstedelen av mitt faglige liv arbeidet med medisinsk-antropologiske problemstillinger.Jeg har vært annsatt ved dette institutt siden 1976 og vært professor i medisinsk antropologi siden 1989. Jeg har gjort feltarbeider i en rekke land i Afrika syd for Sahara, dessuten i Cambodia, Kina og Yemen. Lengst har jeg arbeidet i Botswana hvor jeggjorde feltarbeide i 1984-85 og 1991-92. Her hadde vi også et NUFU samarbeid som gikk over ti år.Jeg har også to større forskningsarbeider fra Norge, et om "Familier med funksjonshemmede barn" sammen med Hilchen Sommerschild og et om "Helse på norsk" sammen meed Per Fugelli. Tematisk har mitt hovedfelt i alle år vært vært "Funksjonshemning i kryss-kulturellt perspektiv". Jeg har om dette tema utgitt to bøker ved University of California press som sies å være "klassikere" på sitt område. En tredje bok "Disability and poverty" er til vurdering ved Policy Press. Andre tema jeg er opptatt av og har forsket på er : Pluralistisk medisin Sykdomsoppfatninger i tswanakulturen Helse og natur blant Sanfolket i Kalahari HIV/AIDS ig tradisjonelle behandlere i Botswana Aldring og eldere i et kryss-kulturelt perspektiv.

Tittel

Benedicte Ingstad

Populærvitenskapelig sammendrag

I have been Professor of Medical Anthropology at the University of Oslo, Medical faculty since 1989. I have done fieldwork in sveral countries in Africa South of Sahara, the longest in Botswana were I did fieldwork in 1984-85 and 1991-92 and was part of a NUFU project for 10 years.I have also done fieldwork in Yemen, China and Cambodia.I have also conducted two large projects in Norway. My main field of interest all these years has been "Disability and culture". On this topic I have co-edited two anthologies together with Susan Whyte. They are said to b e "classics" in this field. I also have a third book "Disability and poverty" submittet to Policy press. Oter topics that I am interested in are: Pluralistic medicine Concepts of health and illness in the Tswana culture Health and Nature in Kalahari HIV/AIDS and traditional healers Ageing and the elderly in a cross-cultural perrspective

Resultater

Ethnic identity negotiation among Sami youth living in a majority Sami community in Norway.

Nystad, Kristine; Spein, Anna Rita; Balto, Asta Mitkijá; Ingstad, Benedicte. 2017, International Journal of Circumpolar Health. UIT, SA/SH, UIOVitenskapelig artikkel

西方学者眼中的中国新农合 (The New Rural Health Insurance in China from the Perspective of Western Scholars).

Sagli, Gry; Wang, Wei; Ingstad, Benedicte; Fjeld, Heidi E; Zhang, JInming. 2014, 中国残疾人 (Zhongguo canjiren) Disability in China. UIOPopulærvitenskapelig artikkel

Community resilience factors among indigenous Sámi adolescents: A qualitative study in Northern Norway.

Kristine, Nystad; Spein, Anna Rita; Ingstad, Benedicte. 2014, Transcultural Psychiatry. UIT, SA/SH, UIOVitenskapelig artikkel

西方学者眼中的中国贫困与残疾人家庭 -记中國农村新医疗保险之实现 (The relation between Poverty and Disabled Households in China from the Viewpoint of Western Scholars – Notes on the Implementation of the New Medical Insurance in Rural China) .

Sagli, Gry; Wang, Wei; Ingstad, Benedicte; Fjeld, Heidi E; Zhang, Jingming. 2013, 有人 (You Ren Magazine). UIOPopulærvitenskapelig artikkel

Seeking care for epilepsy and its impacts on households in a rural district in southern Malawi.

Munthali, Alister; Braathen, Stine Hellum; Grut, Lisbet; Kamaleri, Yusman; Ingstad, Benedicte. 2013, African Journal of Disability. SINTEF, UIO, UoM-BCoMVitenskapelig artikkel