Cristin-person-ID: 22717
Person

Aktiv cristin-person Hans Morten Haugen

  • Stilling:
    Professor
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsgeografi • Teologi og religionsvitenskap • Sosialantropologi • Statsvitenskap og organisasjonsteori • Rettsvitenskap

Emneord

WTO og investeringsrett • Kirken og sosialetikk • Sosiale menneskerettigheter • Urfolksrettigheter • Kirkens politiske rolle • Utviklingsstrategier

Kontaktinformasjon

Forskningsetisk erklæring

Resultater Resultater

Norwegian Christian Leaders: The Term ‘Christian Values’ is Divisive and Useless.

Haugen, Hans Morten. 2020, Religions. VIDVitenskapelig artikkel

Den Norske Israelsmisjon og Det Mosaiske Trossamfunn: Motstridende formål, gjensidige sympatier?

Haugen, Hans Morten. 2020, Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. VIDVitenskapelig artikkel

Sårbarhet, mangfold og menneskerettigheter .

Haugen, Hans Morten. 2020, Cappelen Damm Akademisk. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Møte, vokse, dele. Evaluering av Samarbeid menighet og misjon (SMM).

Sirris, Stephen; Askeland, Harald; Angell, Olav Helge; Austnaberg, Hans; Eriksen, Stian Sørlie; Haugen, Hans Morten; Haug, Kari Storstein; Lindheim, Tone. 2020, VIDRapport
1 - 5 av 399 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2016 - VIDs pris for fremragende forskningsinnsats 2016
  • 2007 - H.M.Kongens Gullmedalje
  • 2007 - Fagbokprisen