Cristin-person-ID: 22968
Person

Aktiv cristin-person Hanne Haavind

  • Stilling:
    Gjest
    ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Utviklingspsykologi • Psykologi

Emneord

Feministisk teori • Identitet og kulturell kompleksitet • Barn • Kjønn • Kjønnsrelasjoner • Psykoterapi • Psykologisk behandling • Sosiale overganger fra barn til ungdom • Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn • Kulturpsykologi • Forhold mellom menn og kvinner • Barns virkelighet • Ungdom • Utviklingspsykologi • Hverdagsliv

Resultater Resultater

Mediation strategies in the face of custody conflicts.

Gulbrandsen, Wenke; Haavind, Hanne; Tjersland, Odd Arne. 2018, Conflict Resolution Quarterly. UIOVitenskapelig artikkel

Expanding the Conceptualization of Outcome and Clinical Effectiveness.

Rønnestad, Michael Helge; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Ekroll, Vidar Blokhus; Gullestad, Siri Erika; Haavind, Hanne; Reichelt, Sissel; Råbu, Marit; Stänicke, Erik mfl.. 2018, Journal of Contemporary Psychotherapy. UIOVitenskapelig artikkel

High-conflict parents in mediation: An analysis of dialogues and sources to conflict.

Gulbrandsen, Wenke; Haavind, Hanne; Tjersland, Odd Arne. 2018, Conflict Resolution Quarterly. UIOVitenskapelig artikkel

‘Not a film about my slackness’: Making sense of medically unexplained illness in youth using collaborative visual methods.

Østbye, Silje Vagli; Kvamme, Maria Fredriksen; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Haavind, Hanne; Waage, Trond; Risør, Mette Bech. 2018, Health. UIT, UNN, UIOVitenskapelig artikkel

Kvinneforskning og vitenskapelige paradigmer.

Haavind, Hanne. 2017, Tidsskrift for kjønnsforskning. UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 207 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2018 - Bjørn Christiansens minnepris 2018
  • 2016 - Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden
  • 2007 - Bjørn Christiansens minnepris, Tidsskrift for Norsk Psykologforening
  • 2006 - Bjørn Christiansens minnepris, Tidsskrift for NPF