Cristin-person-ID: 22971
Person

Aktiv cristin-person Atle Mysterud

  • Stilling:
    Professor
    ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økologi

Emneord

Biologi • Furasjeringsøkologi • Bestandsøkologi • Drøvtyggere • Hjortedyr • Leveområde • Populasjonsøkologi • Zoologi • Landskapsøkologi • Beiteøkologi

Land

  • Norge

Kontaktinformasjon

Sted
Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) Biologisk institutt Universitet i Oslo P.b. 1066 Blindern 0316 Oslo

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

GPS merking av hjort, elg og villrein i Nordfjella regionen og Hardangervidda.

Meisingset, Erling L.; Rolandsen, Christer Moe; Andersen, Roy; Strand, Olav; Solberg, Erling Johan; Mysterud, Atle; Van Moorter, Bram; Brekkum, Øystein. 2021, Viltsamling Viken fylkeskommune. NIBIO, NINA, UIOFaglig foredrag

Behov for helhetlig forskning på skrantesyke. .

Mysterud, Atle; Rolandsen, Christer Moe; Tranulis, Michael A.. 2021, Nationen. NMBU, UIO, NINAKronikk

Skrantesyke hos villrein - usikker forekomst vil prege forvaltningen i år framover.

Mysterud, Atle; Tranulis, Michael A.. 2021, Nationen. NMBU, UIOKronikk

Skrantesyke som forventet i Nordfjella.

Mysterud, Atle; Tranulis, Michael A.. 2021, Nationen. NMBU, UIOKronikk

Climate and prediction of tick-borne diseases facing the complexity of the pathogen-tick-host triad at northern latitudes.

Mysterud, Atle. 2021, CABI Publishing. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 527 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2014 - Darwin Prize
  • 2005 - Nansenbelønningen for yngre forskere