Cristin-person-ID: 22988
Person

Aktiv cristin-person Ole Petter Ottersen

  • Stilling:
    Professor
    ved Seksjon for anatomi ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn

  • Norsk
  • Engelsk

Tittel

Ole Petter Ottersen

Sammendrag

Ole Petter Ottersen er Universitetet i Oslos valgte rektor for perioden 2009-2013. Rektor er styrets leder og har på vegne av styret overordnet ansvar for og ledelse av universitetets virksomhet. Rektor er øverste leder for den faglige virksomheten ved universitetet.

Ole Petter Ottersen ble uteksaminert som cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1980 og tok sin doktorgrad i medisin i 1982. Han ble professor ved Anatomisk institutt i 1992. Ottersen har i perioden 1997-1999 vært faglig leder for Anatomisk institutt, i 2000–2002 prodekanus for forskning ved Det medisinske fakultet og har fra 2002 vært leder for Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap – et av Norges sentre for fremragende forskning.

Ottersen er blitt tildelt flere priser for sin forskning, inklusive Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere i 1990 og Anders Jahres medisinske pris (hovedprisen) i 2008.

Ole Petter Ottersen har med seg et bredt sammensatt rektorlag som har som mål å fremme kvaliteten i forskning og undervisning ved alle fakulteter. Ottersen og hans lag ønsker å utvikle Universitetet i Oslo til et internasjonalt ledende breddeuniversitet med forskning i sentrum.

Tittel

Ole Petter Ottersen

Resultater

Targeted deletion of the aquaglyceroporin AQP9 is protective in a mouse model of Parkinson's disease.

Stahl, Katja; Rahmani, Soulmaz; Prydz, Agnete; Skauli, Nadia; MacAulay, Nanna; Mylonakou, Maria-Niki; Torp, Reidun; Skare, Øivind; Berg, Torill; Leergaard, Trygve Brauns mfl.. 2018, PLoS ONE. STAMI, UIO, KU, KIVitenskapelig artikkel

PKC?-dependent p47phox activation mediates methamphetamine-induced dopaminergic neurotoxicity.

Dang, Duy-Khanh; Shin, Eun-Joo; Kim, Dae-Joong; Tran, Hai-Quyen; Jeong, Ji Hoon; Jang, Choon-Gon; Ottersen, Ole Petter; Nah, Seung-Yeol; Hong, Jau-Shyong; Nabeshima, Toshitaka mfl.. 2018, Free Radical Biology & Medicine. CU, KNU, SKKU, MD, NIEHS, UIO, KUVitenskapelig artikkel

Subcellular expression of aquaporin-4 in substantia nigra of normal and MPTP-treated mice.

Prydz, Agnete; Stahl, Katja; Puchades, Maja Amedjkouh; Davarpaneh, Nina; Nadeem, Maria; Ottersen, Ole Petter; Gundersen, Vidar; Amiry-Moghaddam, Mahmood. 2017, Neuroscience. UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Interstitial solute transport in 3D reconstructed neuropil occurs by diffusion rather than bulk flow.

Holter, Karl Erik; Kehlet, Benjamin Dam; Devor, Anna; Sejnowski, Terrence J.; Dale, Anders M.; Omholt, Stig William; Ottersen, Ole Petter; Nagelhus, Erlend Arnulf; Mardal, Kent-Andre; Pettersen, Klas. 2017, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. UCSD, SIMULA, NTNU, UIO, SALK, MGHVitenskapelig artikkel

Factors determining the density of AQP4 water channel molecules at the brain-blood interface.

Hoddevik, Eystein Hellstrøm; Khan, Faraz Hameed; Rahmani, Soulmaz; Ottersen, Ole Petter; Boldt, Henning Bunsow; Amiry-Moghaddam, Mahmood. 2017, Brain Structure and Function. UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Utmerkelser