Cristin-person-ID: 23058
Person

Aktiv cristin-person Anne Robberstad

 • Stilling:
  Professor
  ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Anne Robberstad

Sammendrag

Bakgrunn

Cand jur 1976, mange års advokatpraksis, universitetsstipendiat 1994 - 1998, dr juris fra 1999, post doc fra 2001 og professor fra 2006.

Forskningsfelt

Sivilprosess, som jeg også underviser i.

Utvalgte publikasjoner

 • Mellom tvekamp og inkvisisjon.Straffeprosessens grunnstruktur belyst ved fornærmedes stilling. Universitetsforlaget, Oslo 1999
 • "Er Høyesteretts dommer bindende?" i Tidsskrift for Rettsvitenskap nr 3-4/2000, s 504-524
 • Kontradiksjon og verdighet. Komparativ fremstilling av fornærmedes stilling i de nordiske land, med sikte på forslag om styrking av fornærmedes rettigheter i straffeprosessen. Oslo 2002
 • "Norske dommeres plikt til å veilede om EØS-retten" i Lov og Rett 2002, s 195-223
 • Bistandsadvokaten. 2. utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2003
 • Rettskraft, Fagbokforlaget 2006
 • Sivilprosess, Fagbokforlaget 2009

Publikasjoner fra Bibsys

Tittel

Anne Robberstad

Resultater Resultater

Høringsuttalelse til «NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov».

Robberstad, Anne. 2017, UIORapport

«Voldtekt uten vold?» .

Robberstad, Anne. 2018, Aftenposten. UIOKronikk

Sivilprosess 4. utgave.

Robberstad, Anne. 2018, Fagbokforlaget. UIOLærebok

«Partsprosessen og fornærmede».

Robberstad, Anne. 2017, Tidsskrift for strafferett. UIOFagartikkel

Anmeldelse av Erik Eldjarn: "Materiell prosessledelse" (2016).

Robberstad, Anne. 2017, Tidsskrift for rettsvitenskap. UIOAnmeldelse
1 - 5 av 87 | Neste | Siste »