Cristin-person-ID: 23222
Person

Aktiv cristin-person Jon Thorvald Johnsen

 • Stilling:
  Gjest
  ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo
 • Stilling:
  Gjest
  ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Bakgrunn

 • Norsk
 • Engelsk

Tittel

Jon Thorvald Johnsen

Sammendrag

Bakgrunn

Jon T. Johnsen er født i 1942. Han ble cand. jur i 1969 og dr juris i 1986. Han har vært vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, dommerfullmektig, NAVF-stipendiat ved Institutt for samfunnsvitenskap Universitetet i Tromsø og forsker for Justisdepartementet. Fra 1978 til 1990 var han amanuensis og førsteamanuensis ved Institutt for rettssosiologi og prosjektleder for Juss-Buss. I tiden 1990-93 var han også professor II ved Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø. I 89-90 var han visiting scholar ved University of California Los Angeles, og i 95-96 ved University of California, Berkeley. Fra 1990 har han vært professor i offentlig rett med faglæreransvar i prosess, advokatrett og kliniske emner

Forskning

Forskningsfeltene er særlig rettssosiologi, rettshjelp og straffeprosess samt tverrfaglig virksomhet. Deltatt i internasjonale forskingsprosjekter og ekspertgrupper om rettshjelp. Utviklingsarbeid i Juss-Buss - et rettshjelptiltak for svakstilte grupper - som i dag er et permanent studenttiltak ved det juridiske fakultet. Offentlig utredningsarbeid om fri rettshjelp og straffeprosess.

Verv

Johnsen har vært bestyrer for Institutt for rettssosiologi, leder for fakultets eksamens- og undervisningsutvalg og prodekanus. Han var medlem av Den nasjonale komiteen for omorganisering av juss-studiet (Fenstad-komiteen), leder for fakultets omorganiseringsutvalg - REFORM 96 - og leder for arbeidsgruppen som utarbeidet studieplanene for profesjonsdelens fellesdel.

Tittel

Jon Thorvald Johnsen

Resultater

Nordic Legal Aid and 'Access to Justice' in Human Rights. A European Perspective.

Johnsen, Jon T.. 2017, Palgrave Macmillan. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

«Overordnet nasjonal strategi for bekjempelse av datakriminalitet (Datakrimstrategien)» Utredning fra en gruppe oppnevnt av Politidirektoratet etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Avgitt 12. mai 2015. Leder professor dr. juris Jon T. Johnsen, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. .

Johnsen, Jon T.. 2015, UIORapport

Appeals and "Trial Within Reasonable Time": A European Perspective.

Johnsen, Jon T.. 2014, Intersentia. UIOFaglig kapittel

Rad na pravnim reformama u studentskim klinikama. Iskustvo Juss-Bussa.

Johnsen, Jon T.. 2013, Zagreb Law Review. Journal of Postgraduate Studies og Faculty of Law, University of ZaGREB. UIOVitenskapelig artikkel

The European Commission For The Efficiency Of Justice (CEPEJ. Reforming European Justice Systems - "Mission Impossible?".

Johnsen, Jon T.. 2012, International Journal for Court Administration. UIOVitenskapelig artikkel