Cristin-person-ID: 23222
Person

Aktiv cristin-person Jon Thorvald Johnsen

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Offentlig rett • Andre rettsvitenskapelige fag

Emneord

Prosess • Sivilprosess • Domstoler • Straffeprosess • Rettssosiologi • Rettshjelp

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Jon Thorvald Johnsen

Sammendrag

Bakgrunn

Jon T. Johnsen er født i 1942. Han ble cand. jur i 1969 og dr juris i 1986. Han har vært vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, dommerfullmektig, NAVF-stipendiat ved Institutt for samfunnsvitenskap Universitetet i Tromsø og forsker for Justisdepartementet. Fra 1978 til 1990 var han amanuensis og førsteamanuensis ved Institutt for rettssosiologi og prosjektleder for Juss-Buss. I tiden 1990-93 var han også professor II ved Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø. I 89-90 var han visiting scholar ved University of California Los Angeles, og i 95-96 ved University of California, Berkeley. Fra 1990 har han vært professor i offentlig rett med faglæreransvar i prosess, advokatrett og kliniske emner

Forskning

Forskningsfeltene er særlig rettssosiologi, rettshjelp og straffeprosess samt tverrfaglig virksomhet. Deltatt i internasjonale forskingsprosjekter og ekspertgrupper om rettshjelp. Utviklingsarbeid i Juss-Buss - et rettshjelptiltak for svakstilte grupper - som i dag er et permanent studenttiltak ved det juridiske fakultet. Offentlig utredningsarbeid om fri rettshjelp og straffeprosess.

Verv

Johnsen har vært bestyrer for Institutt for rettssosiologi, leder for fakultets eksamens- og undervisningsutvalg og prodekanus. Han var medlem av Den nasjonale komiteen for omorganisering av juss-studiet (Fenstad-komiteen), leder for fakultets omorganiseringsutvalg - REFORM 96 - og leder for arbeidsgruppen som utarbeidet studieplanene for profesjonsdelens fellesdel.

Tittel

Jon Thorvald Johnsen

Resultater Resultater

Nordic Legal Aid and 'Access to Justice' in Human Rights. A European Perspective.

Johnsen, Jon T.. 2017, Palgrave Macmillan. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Appeals and "Trial Within Reasonable Time": A European Perspective.

Johnsen, Jon T.. 2014, Intersentia. UIOFaglig kapittel

Rad na pravnim reformama u studentskim klinikama. Iskustvo Juss-Bussa.

Johnsen, Jon T.. 2013, Zagreb Law Review. Journal of Postgraduate Studies og Faculty of Law, University of ZaGREB. UIOVitenskapelig artikkel

Appeals and "Trial within reasonable time". A European perspective.

Johnsen, Jon T.. 2012, Public and Private Justice 2012. Appeals and other Means of Recourse Against Judgments. UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 65 | Neste | Siste »