Cristin-person-ID: 23376
Person

Aktiv cristin-person Finn Erhard Johannessen

  • Stilling:
    Professor
    ved Historie ved Universitetet i Oslo

Resultater

Delingsøkonomi i postens historie.

Johannessen, Finn Erhard. 2017, Fortid. UIOPopulærvitenskapelig artikkel

Leveransene til Fredriksvern verft 1750-1774.

Johannessen, Finn Erhard. 2017, Fortuna : Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene. UIOPopulærvitenskapelig artikkel

Pliktarbeid i Norge ca 1600-1860.

Johannessen, Finn Erhard. 2017, Arbetarhistoria. UIOPopulærvitenskapelig artikkel

Overvåking og etterretning på 1700-tallet, særlig knyttet til Dalopprøret i Sverige.

Johannessen, Finn Erhard. 2016, Novus Forlag. UIOFaglig kapittel

Alginatindustriens fremvekst.

Johannessen, Finn Erhard. 2015, Norgeshistorie.no. UIOPopulærvitenskapelig artikkel