Cristin-person-ID: 23415
Person

Aktiv cristin-person Kirsti Strøm Bull

  • Stilling:
    Professor
    ved Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Forskning Jurfak ved UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon

Telefon
22859341

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Kirsti Strøm Bull

Sammendrag

Tittel

Kirsti Strøm Bull

Resultater Resultater

En kommentar til Høyesteretts forståelse av SP artikkel 27 og konsultasjonsplikten.

Bull, Kirsti Strøm. 2018, Lov og Rett. UIOFagartikkel

Urfolksrettigheter.

Bull, Kirsti Strøm. 2017, Universitetsforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Assessing vulnerabilities: a new strategy for the Arctic.

Bull, Kirsti Strøm; Corell, Robert; Eira, Inger Marie Gaup; Eira, Nils Isak; hansen Bauer, Inger; Hovelsrud , Grete K. ; Mathiesen, Svein Disch; McCARTHY, JJ; LONG-MARTELLO, M; Nellemann, Cristian mfl.. 2004, ACIA International Scientific Symposium on Climate Change. UIT, NORD, SA/SHVitenskapelig foredrag

Spørsmål om eiendomsrett var ervervet gjennom okkupasjon eller alders tids bruk (HR-2016-02303-A).

Bull, Kirsti Strøm. 2016, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. UIOFagartikkel

Spørsmål om reisnbeitedisktrikt har rett til flytting av rein over en privat eiendom (HR-2016-01219-A).

Bull, Kirsti Strøm. 2016, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. UIOFagartikkel
1 - 5 av 123 | Neste | Siste »