Cristin-person-ID: 23415
Person

Aktiv cristin-person Kirsti Strøm Bull

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Forskning Jur. fak. ved UiT Norges arktiske universitet
  • Stilling:
    Professor
    ved Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences

Kontaktinformasjon

Telefon
22859341

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Kirsti Strøm Bull

Sammendrag

Tittel

Kirsti Strøm Bull

Resultater Resultater

Fremtidens havbruksforvaltning. Utredning fra en arbeidsgruppe ved Nordisk institutt for sjørett.

Mestad, Ola; Sund, Eirik Wold; Sæteren, Annichen Kongsvik; Marcussen, Mira Christine; Hauge, Katrine Broch; Alvik, Ivar; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Bull, Kirsti Strøm. 2021, Sjørettsfondet. UIORapport

Andejakt i strid med viltloven. Krav om frifinnelse under henvisning til at jakten var i samsvar med med samisk rettsoppfatning og sedvane - HR-2021-863-U.

Bull, Kirsti Strøm. 2021, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. UIOPopulærvitenskapelig artikkel

Spørsmål om gyldigheten av vedtak om konsesjon og ekspropriasjon til vindkraft på Fosen-halvøya-HR-2021-1975-S.

Bull, Kirsti Strøm. 2021, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. UIOPopulærvitenskapelig artikkel

Finnmarkskommisjonen 100 år etter høyfjellskommisjonen.

Bull, Kirsti Strøm. 2021, Gyldendal Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Lovforarbeid - mer enn en rettskilde.

Bull, Kirsti Strøm. 2021, Gyldendal Norsk Forlag A/S. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 132 | Neste | Siste »