Cristin-person-ID: 23415
Person

Aktiv cristin-person Kirsti Strøm Bull

 • Stilling:
  Professor
  ved Sámi allaskuvla
 • Stilling:
  Førsteamanuensis
  ved Forskning Jurfak ved UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon

Bakgrunn

 • Norsk
 • Engelsk

Tittel

Kirsti Strøm Bull

Sammendrag

Tittel

Kirsti Strøm Bull

Resultater

Urfolksrettigheter.

Bull, Kirsti Strøm. 2017, Universitetsforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Reineiernes ansvar for skade etter den norske reindriftloven.

Bull, Kirsti Strøm. 2016, Jure. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Fra skallemålinger til selvbestemmelse.

Broderstad, Ann Ragnhild; Eliassen, Bent-Martin; Møllersen, Snefrid; Bull, Kirsti Strøm; Sara, Nils Henrik; Olsen, Henrik. 2016, UIT, UNN, HELSEFINNM, UIOIntervju

Spørsmål om reisnbeitedisktrikt har rett til flytting av rein over en privat eiendom (HR-2016-01219-A).

Bull, Kirsti Strøm. 2016, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. UIOFagartikkel

Spørsmål om eiendomsrett var ervervet gjennom okkupasjon eller alders tids bruk (HR-2016-02303-A).

Bull, Kirsti Strøm. 2016, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. UIOFagartikkel