Cristin-person-ID: 23433
Person

Tori Mauseth

  • Stilling:
    Førstelektor
    ved Klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller.

Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori mfl.. 2017, Tidsskrift for Norsk Psykologforening. UIOKronikk

Helsestasjonens oppfølging av adoptivbarn og deres familier.

Mauseth, Tori; Olavsen, Ellen. 2016, Gyldendal Norsk Forlag A/S. UIOFaglig kapittel

Samarbeid på tvers: Tidlig innsats og sammensatte vansker.

Mauseth, Tori; Kjøbli, John. 2013, Nasjonal fagkonferanse. RBUPFaglig foredrag

Virksomme intervensjoner og effektive implementeringsstrategier øker sannsynligheten for gode resultater i praksisfeltet.

Kjøbli, John; Mauseth, Tori; Slinning, Kari. 2013, Tidsskrift for psykisk helsearbeid. RBUPVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »