Cristin-person-ID: 23481
Person

Eva Skovlund

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Statistikk • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk • Farmakologi

Emneord

Klinisk utprøvning • Klinisk kreftforskning • Anvendt statistikk • Stokastisk simulering • Forsøksplanlegging

Resultater Resultater

Cognitive-behavioural therapy combined with music therapy for chronic fatigue following Epstein-Barr virus infection in adolescents: A feasibility study.

Malik, Sadaf; Asprusten, Tarjei Tørre; Pedersen, Maria; Mangersnes, Julie; Trondalen, Gro; Betty, van Roy; Skovlund, Eva; Wyller, Vegard Bruun Bratholm. 2020, BMJ Paediatrics Open. VV, NMH, NTNU, UIO, AHUSVitenskapelig artikkel

Second Cancers in Patients With Locally Advanced Prostate Cancer Randomized to Lifelong Endocrine Treatment With or Without Radical Radiation Therapy: Long-Term Follow-up of the Scandinavian Prostate Cancer Group-7 Trial.

Aksnessæther, Bjørg Yksnøy; Myklebust, Tor Åge; Solberg, Arne; Klepp, Olbjørn; Skovlund, Eva; Hoff, Solveig Roth; Fosså, Sophie Dorothea; Widmark, Anders; Lund, Jo-Åsmund. 2019, International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics. HELSEMR, STOLAV, NTNU, UIO, OUS, UMU, KREFTREGVitenskapelig artikkel

Language Development in 3 Year Old Children After Prenatal Exposure to Opioids.

Skovlund, Eva; Handal, Marte; Selmer, Randi Marie; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Skurtveit, Svetlana. 2016, Pharmacoepidemiology and Drug Safety. FHI, NTNU, UIOSammendrag/abstract

Hvor forskjellige kan generiske legemidler være?

Skovlund, Eva. 2019, Tidsskrift for Den norske legeforening. FHI, NTNUFagartikkel

Bootstrapping – å løfte seg selv etter håret?

Skovlund, Eva. 2019, Tidsskrift for Den norske legeforening. NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 233 | Neste | Siste »