Cristin-person-ID: 23481
Person

Eva Skovlund

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Statistikk • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk • Farmakologi

Emneord

Klinisk utprøvning • Klinisk kreftforskning • Anvendt statistikk • Stokastisk simulering • Forsøksplanlegging

Resultater Resultater

Second Cancers in Patients With Locally Advanced Prostate Cancer Randomized to Lifelong Endocrine Treatment With or Without Radical Radiation Therapy: Long-Term Follow-up of the Scandinavian Prostate Cancer Group-7 Trial.

Aksnessæther, Bjørg Yksnøy; Myklebust, Tor Åge; Solberg, Arne; Klepp, Olbjørn; Skovlund, Eva; Hoff, Solveig Roth; Fosså, Sophie Dorothea; Widmark, Anders; Lund, Jo-Åsmund. 2019, International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics. HELSEMR, STOLAV, NTNU, UIO, OUS, UMU, KREFTREGVitenskapelig artikkel

Language Development in 3 Year Old Children After Prenatal Exposure to Opioids.

Skovlund, Eva; Handal, Marte; Selmer, Randi Marie; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Skurtveit, Svetlana. 2016, Pharmacoepidemiology and Drug Safety. FHI, NTNU, UIOSammendrag/abstract

Hvor forskjellige kan generiske legemidler være?

Skovlund, Eva. 2019, Tidsskrift for Den norske legeforening. FHI, NTNUFagartikkel

Bootstrapping – å løfte seg selv etter håret?

Skovlund, Eva. 2019, Tidsskrift for Den norske legeforening. NTNUVitenskapelig artikkel

Proton pump inhibitors and fracture risk. The HUNT study, Norway.

Hoff, Mari; Skovlund, Eva; Skurtveit, Svetlana; Meyer, Haakon E; Langhammer, Arnulf; Søgaard, Anne-Johanne; Syversen, Unni; Forsmo, Siri; Abrahamsen, Bo; Schei, Berit. 2019, Osteoporosis International. OUH, STOLAV, HOL, UoO, FHI, NTNU, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 233 | Neste | Siste »