Cristin-person-ID: 23577
Person

Aktiv cristin-person Ragnhild Helene Hennum

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Ragnhild Helene Hennum

Sammendrag

Ragnhild Hennum er av rektor utpekt til viserektor ved Universitetet i Oslo for perioden 2009-2013.

Hennum ble cand. jur i 1991 ved Universitetet i Oslo, og tok graden dr. philos samme sted i 1999. Hun var i perioden 1992-2003 tilknyttet Institutt for kriminologi og rettssosiologi i ulike typer stillinger: Forsker, doktorgradsstipendiat, post.doc. stipendiat og universitetslektor.

Fra 2007 har Hennum vært ansatt som professor ved Institutt for offentlig rett.

Tittel

Ragnhild Helene Hennum

Resultater Resultater

Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse.

Hennum, Ragnhild Helene. 2016, Universitetsforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Status 15 år etter: Hva bestemmer utfallet av saker om seksuelle overgrep mot barn?

Bakketeig, Elisiv; Hennum, Ragnhild Helene. 2014, Novus Forlag. OSLOMET, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Voldtekt og seksuelle overgrep mot barn - spiller strafferetten en rolle?

Hennum, Ragnhild Helene. 2013, Norstedts Juridik AB. UIOFaglig kapittel

Kapittel 15 Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse.

Hennum, Ragnhild Helene. 2008, Universitetsforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Juryutvalget NOU - Norges offentlige utredninger 2011: 13.

Jordal, Per J.; Elden, John Christian; Hennum, Ragnhild Helene; Leikvik, Helge; Nielsen, Stina Sveier; Norden, Dag Bugge; Rehman, Eitya; Ryan, Inge; Røkke, Mona; Strandbakken, Asbjørn. 2011, UIO, UIBRapport
1 - 5 av 47 | Neste | Siste »