Cristin-person-ID: 23601
Person

Aktiv cristin-person Henning Jakhelln

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Resultater

Retten til ulønnet velferdspermisjon for arbeidstakere bør nå lovfestes.

Jakhelln, Henning. 2017, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Varslingsrett, rapporteringsplikt og taushetsplikt. Varslingsrett, rapporteringsplikt og taushetsplikt i arbeidsforhold - med særlig henblikk på politi- og lensmannsetaten.

Jakhelln, Henning; Auglend, Ragnar L.. 2017, Arbeidsrett. UIO, UIBFagartikkel

Retten i skolen - styring og sikring.

Jakhelln, Henning; Møller, Jorunn. 2016, Universitetsforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Stortingets rolle ved hovedtariffoppgjør i staten. Om funksjonsfordelingen mellom Storting og Konge etter Grunnlov og tjenestetvistlov.

Jakhelln, Henning. 2016, Universitetsforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Arbeidstakeres organisasjonsfrihet og fradrag for fagforeningskontingent - overordnede perspektiver og det menneskerettslige aspekt.

Jakhelln, Henning. 2014, Universitetsforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel