Cristin-person-ID: 23616
Person

Aktiv cristin-person Nina Gram Garmann

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk

Emneord

Norsk språk • Kognitiv lingvistikk • Barnespråk • Babling • Fonologi • Språkhistorie • Norrønt • Språkendring • Språktilegnelse

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 70 21
Sted
Tilknyttet MultiLing, Senter for flerspråklighet, et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO.

Resultater Resultater

Cross-linguistic variation in word-initial cluster production in adult and child language: evidence from English and Norwegian.

Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Post, Brechtje; Payne, Elinor. 2020, Journal of Child Language. OSLOMET, UIOVitenskapelig artikkel

Helhetlig kartlegging av flerspråklige barns språk: Noen fallgruver og tre mulige løsninger.

Holm, Elisabeth; Hansen, Pernille; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram. 2019, Møte om norsk språk (MONS) 18. OSLOMET, UIOFaglig foredrag

Barnehageansattes møter med flerspråklige praksiser.

Tkachenko, Elena; Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg. 2019, Storbykonferansen 2019: Urbaniseringens spenninger. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Teachers’ response to multilingual practices in mainstream Norwegian preschools.

Tkachenko, Elena; Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg. 2019, Teacher Well-Being and Diversity: Managing Language and Social Diversity in Classrooms. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Consonant clusters in the speech of children with 5p deletion syndrome.

Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram; Kristoffersen, Kristian Emil. 2019, Novus Forlag. OSLOMET, UIO, FRAMBUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 141 | Neste | Siste »