Cristin-person-ID: 23867
Person

Ole Gjems-Onstad

  • Stilling:
    Professor
    ved Handelshøgskolen ved UiS ved Universitetet i Stavanger
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI

Kontaktinformasjon

Resultater

Sammen om døden.

Gjems-Onstad, Ole. 2018, nrk.no/ytring. BIKronikk

Voteringsrekkefølge kan avgjøre for KrF.

Gjems-Onstad, Ole. 2018, Dagens næringsliv. BILeserinnlegg

Norsk bedriftsskatterett.

Gjems-Onstad, Ole; Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind; Ferdowsi, Sanaz Ormaz. 2018, Gyldendal Juridisk. BI, UIBFagbok

Galt om 350-kroners-grensen.

Gjems-Onstad, Ole. 2018, Dagens næringsliv. BILeserinnlegg

Absoluttert menneskerettsdebatt.

Gjems-Onstad, Ole. 2018, Dagens næringsliv. BILeserinnlegg