Cristin-person-ID: 23911
Person

Aktiv cristin-person Tor Iversen

  • Stilling:
    Professor
    ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi

Emneord

Helsetjenester • Helseøkonomi • Helse- og sykehusadministrasjon • Primær helsetjenesten • Helsevesen og -administrasjon • Finansiering av helsetjenester

Resultater Resultater

Are patient-regarding preferences stable? Evidence from a laboratory experiment with physicians and medical students from different countries.

Wang, Jian; Hennig-Schmidt, Heike; Iversen, Tor; Godager, Geir. 2020, European Economic Review. UIO, AHUS, WU, RFBVitenskapelig artikkel

Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger. Statusrapport II.

Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Godager, Geir; Løyland, Hanna Isabel; Pedersen, Kine; Snilsberg, Øyvind; Sten-Gamberg, Susanna; Iversen, Tor; Sæther, Erik Magnus. 2019, UIT, UIORapport

Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger. Statusrapport 2 .

Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Godager, Geir; Iversen, Tor; Løyland, Hanna Isabel; Pedersen, Kine; Snilsberg, Øyvind. 2019, UIT, UIORapport

Tilpasning til brukerbetaling for omsorgstjenester.

Iversen, Tor; Øien, Henning. 2019, Samfunnsøkonomen. UIOVitenskapelig artikkel

Evaluering av investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem.

Westberg, Nina Buvik; Skjeflo, Sofie Waage; Hveem, Ellen Balke; Pedersen, Simen; Øien, Henning; Sørvoll, Jardar; Iversen, Tor; Hagen, Terje P.; Grimsby, Gjermund. 2019, OSLOMET, UIORapport
1 - 5 av 228 | Neste | Siste »