Cristin-person-ID: 23976
Person

Aktiv cristin-person Hedda Giertsen

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Bakgrunn

  • Norsk
  • Engelsk

Tittel

Hedda Giertsen

Sammendrag

Faglig kompetanseområde
Hedda Giertsen holder på med et arbeid om et tiltak for kvinner som er fattige, uten fast bosted, som har lang erfaring med å bruke rusmidler og får legemiddelassistert behandling. Tiltaket gir bolig og mat, samtaler og hjelp til å bedre sider ved kvinnenes livssituasjon. Ett av kriteriene for å få plass er at 'beboerne ønsker å gjøre noe med sin situasjon'. Tanken er at tiltaket skal fungere som et midlertidig bosted, 'på vei til egen bolig' eller annen form for bosituasjon.

Temaer som tas opp er: Hvordan ser ansatte på dette arbeidet – hvilke verdier, menneskesyn og tenkemåter er dette arbeidet forankret i? Dette sees i forhold til tenkemåter som ligger til grunn for tiltak i regi av kontrollapparat, helsevesen og sosialomsorg. Videre beskrives ansattes arbeid overfor beboere i forhold til spørsmål som: Hva er viktig? Hvilke grenser fins og hvordan blir de håndhevet? Hva ser ansatte som mål og hvordan blir de oppnådd? Enda et tema er: Hva ser politiske og administrative myndigheter som mål og hva ser de som relevante målinger?

Tittel

Hedda Giertsen

Resultater

The Peculiar Relations between Crime and Punishment.

Giertsen, Hedda. 2017, Novus Forlag. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Abolitionism and reform: a possible combination? Notes on a Norwegian experiment.

Giertsen, Hedda. 2015, Routledge. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Drugs: What is the problem and how do we perceive it? Policies on drugs in Nordic Countries.

Giertsen, Hedda; Gunnlaugsson, Helgi. 2015, ISLAND, UIORapport

Velferdstiltak i fengsel. Ansattes erfaringer fra tre avdelinger for fanger med rusproblemer.

Giertsen, Hedda. 2015, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Prisoners' experiences of drug treatment and punishment in four Nordic countries.

Giertsen, Hedda; Nylander, Per Åke; Frank, Vibeke Asmussen; Kolind, Torsten; Tourunen, Jouni. 2015, Nordic Studies on Alcohol and Drugs. ORU, AU, A-KLINIKKA, UIOVitenskapelig artikkel