Cristin-person-ID: 23976
Person

Hedda Giertsen

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi

Emneord

Rettssosiologi

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Hedda Giertsen

Sammendrag

Faglig kompetanseområde
Hedda Giertsen holder på med et arbeid om et tiltak for kvinner som er fattige, uten fast bosted, som har lang erfaring med å bruke rusmidler og får legemiddelassistert behandling. Tiltaket gir bolig og mat, samtaler og hjelp til å bedre sider ved kvinnenes livssituasjon. Ett av kriteriene for å få plass er at 'beboerne ønsker å gjøre noe med sin situasjon'. Tanken er at tiltaket skal fungere som et midlertidig bosted, 'på vei til egen bolig' eller annen form for bosituasjon.

Temaer som tas opp er: Hvordan ser ansatte på dette arbeidet – hvilke verdier, menneskesyn og tenkemåter er dette arbeidet forankret i? Dette sees i forhold til tenkemåter som ligger til grunn for tiltak i regi av kontrollapparat, helsevesen og sosialomsorg. Videre beskrives ansattes arbeid overfor beboere i forhold til spørsmål som: Hva er viktig? Hvilke grenser fins og hvordan blir de håndhevet? Hva ser ansatte som mål og hvordan blir de oppnådd? Enda et tema er: Hva ser politiske og administrative myndigheter som mål og hva ser de som relevante målinger?

Tittel

Hedda Giertsen

Resultater Resultater

Prison and Welfare in Norway: Implications for prison policy.

Giertsen, Hedda. 2018, EG Press. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Six Norwegian Prisons. Ideas Spaces Experiences. 1850 till today.

Angelis, Sophia; Tostrup, Elisabeth; Giertsen, Hedda. 2018, Utstilling. AHO, UIOAnnen presentasjon

Fengslende lesning.

Giertsen, Hedda. 2018, sosiologen.no. UIOAnmeldelse

Ny ungdomsstraff: Spørsmål om rettssikkerhet og hensyn til integritet.

Giertsen, Hedda; Dullum, Jane Vibeke. 2017, OSLOMET, UIOFaglig kapittel

Drug users in Prison: Norway's Experiences.

Giertsen, Hedda. 2016, Punishment vs. Treatment: The Situation of Drug Users in Prison. UIOFaglig foredrag
1 - 5 av 104 | Neste | Siste »