Cristin-person-ID: 24196
Person

Aktiv cristin-person Bernt Brendemoen

  • Stilling:
    Professor
    ved Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo

Resultater

The West Rumelian Turks in Bulgaria and their alleged affiliation to the Eastern Black Sea area.

Brendemoen, Bernt. 2018, Harrassowitz Verlag. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

The place of ‘The Museum of Innocence’ in the oeuvre of Orhan Pamuk.

Brendemoen, Bernt. 2018, Gjesteforelesning. UIOFaglig foredrag

Pamuk's Use of the Turkish Language.

Brendemoen, Bernt. 2017, Modern Language Association of America . UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Orhan Pamuk og den materielle verden – forfatterens bruk av objekter i romanen. Orhan Pamuk and the Material World – The Author's Use of Objects in his Novels.

Brendemoen, Bernt. 2017, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

En tyrkisk klassiker på norsk og engelsk.

Brendemoen, Bernt. 2017, Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. UIOVitenskapelig artikkel