Cristin-person-ID: 24302
Person

Aktiv cristin-person Pia Marit Johanne Lane

 • Stilling:
  Professor
  ved Center for Multilingualism in Society across the Lifespan ved Universitetet i Oslo
 • Stilling:
  Professor
  ved Institutt for språk og kultur ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Språkvitenskapelige fag

Emneord

Minoriteter • Identitet og kulturell kompleksitet • Identitet • Nasjonalisme • Tospråklighet • Kvensk • Språkkontakt • Flerspråklighet • Standardisering • Etniske minoriteter • Multikulturell identitet • Lingvistikk • Diskursanalyse

Land

 • Norge
 • Canada

Kontaktinformasjon

Sted
Henrik Wergelands hus, rom 319, Niels Henrik Abels vei 36, 0313 OSLO Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Postboks 1102 Blindern, 0317 Oslo

Resultater Resultater

Nexus Analysis and Multilingualism.

Lane, Pia. 2019, De Gruyter Mouton. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Ny stolthet over morsmålet.

Lane, Pia. 2019, UIOIntervju

Store forventninger møtte Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Zachariassen, Ketil; Lane, Pia Marit Johanne. 2019, UIT, UIOIntervju

Introduction to revitalisation and reclamation in Northern Norway.

Lane, Pia; Johansen, Åse Mette. 2019, MultiLing & UiT PhD Summer Shool 2019: Revitalisation and reclamation of Indigenous and minoritised languages. UIT, UIOVitenskapelig foredrag

Norwegian TRC Presentation.

Zachariassen, Ketil; Lane, Pia Marit Johanne. 2019, Norwegian Truth and Reconciliation Commission Visit. UIT, UIOPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 216 | Neste | Siste »