Cristin-person-ID: 24326
Person

Christian Brochmann

  • Stilling:
    Professor
    ved Forskningsgruppen Planteevolusjon og DNA Metabarcoding ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Systematisk botanikk

Emneord

Biologi • Biodiversitet • Biogeografi • Genetisk diversitet • Taksonomi • Genetikk • Botanikk • Molekylær systematikk • Bevaringsbiologi • Arktisk flora • Fylogeni

Region

  • Arktis
  • Afrika
  • Europa

Resultater Resultater

Has historical introgression impacted the evolution of hybrid incompatibilities between populations of the Arctic plant Draba nivalis (Brassicaceae)? .

Nowak, Michael; Gustafsson, A Lovisa S; Birkeland, Siri; Gizaw, Abel ; Rieseberg, Loren; Slotte, Tanja; Brochmann, Christian. 2018, Joint Congress of the European Society for Evolutionary Biology and the Society for the Study of Evolution. UIOPoster

SpArc: Searching for genetic mechanisms of plant speciation in the Arctic.

Nowak, Michael; Gustafsson, A Lovisa S; Seid, Abel Gizaw; Birkeland, Siri; Rieseberg, Loren; Slotte, Tanja; Brochmann, Christian. 2017, Congress for the European Society for Evolutionary Biology. UIOPoster

Evolution of postzygotic reproductive isolation in Arctic and Mediterranean plants.

Gustafsson, A Lovisa S; Gizaw, Abel ; Birkeland, Siri; Nowak, Michael; Gelete, Desalegn Chala; Slotte, Tanja; Rieseberg, Loren; Brochmann, Christian. 2018, Joint Congress of the European Society for Evolutionary Biology and the Society for the Study of Evolution. SU, UIOPoster

Testing for convergent signatures of selection in Arctic plants.

Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Brysting, Anne Krag; Brochmann, Christian; Nowak, Michael. 2018, Joint Congress of the European Society for Evolutionary Biology and the Society for the Study of Evolution. UIOPoster

Hybridization and speciation in arctic and alpine plants. .

Brochmann, Christian. 2017, Hybridization: causes and consequences for speciation . UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 449 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2009 - Universitetet i Oslos Forskningspris for 2009