Cristin-person-ID: 24409
Person

Aktiv cristin-person Lasse Simonsen

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn

  • Norsk
  • Engelsk

Tittel

Lasse Simonsen

Sammendrag

Faglige kompetanseområder

  • Avtale og kontraktsrett
  • Tilvirkningskontrakter - særlig entreprise- og prosjekteringskontrakter
  • Offentlige anskaffelser

CV

Publikasjoner

Tittel

Lasse Simonsen

Resultater

Kontraktsrett. Utgangspunkt for den nøytrale reklamasjonsfristen etter avhl. § 4-19 - Høyesteretts dom av 22. desember 2011 (HR-2011-2394-A).

Simonsen, Lasse. 2012, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. UIOVitenskapelig artikkel

Entrepriserett. Vegsaltdommen - Rt. 2010 s. 1345.

Simonsen, Lasse. 2011, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. UIOVitenskapelig artikkel

Kontraktsrett. Vage uttrykk om ferdigstillelsesdato. To Høyestrettsdommer av 10. mai 2011 (HR-2011-951 Nye Major/HR-2011-952 Krusesgate).

Simonsen, Lasse. 2011, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. UIOVitenskapelig artikkel

Forbrukerenterprise - framdriftshinder forårsaket av entreprenørens medhjelpere.

Simonsen, Lasse. 2010, Gyldendal Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Mostridende utsagn i kontraktsdokumenter.

Simonsen, Lasse. 2010, Gyldendal Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel