Cristin-person-ID: 24457
Person

Inger Holm

  • Stilling:
    Seksjonsleder
    ved Avdeling for klinisk service, Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus HF
  • Stilling:
    Professor
    ved Tverrfaglig helsevitenskap ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Muskelstyrke og artroseprogresjon etter kirurgi eller treningsterapi for degenerative meniskrupturer: Sekundæranalyse av en randomisert studie.

Berg, Bjørnar; Roos, Ewa M.; Kise, Nina Jullum; Engebretsen, Lars; Holm, Inger; Risberg, May Arna. 2021, Idrettsmedisinsk Høstkongress 2021. UIO, MHH, OUSVitenskapelig foredrag

The effectiveness of exercise therapy and education plus cognitive behavioral therapy, alone or in combination with total knee arthroplasty in patients with knee osteoarthritis – study protocol for the MultiKnee trial.

Lindberg, Maren Falch; Aamodt, Arild; Badawy, Mona; Bergvad, Ingvild Buset; Borchgrevink, Petter Chr.; Furnes, Ove Nord; Gay, Caryl; Heir, Stig; Holm, Inger; Indrekvam, Kari mfl.. 2021, BMC Musculoskeletal Disorders. RS, STOLAV, SDU, HAUKELAND, NTNU, LDS, UIO, MHH, OUS, UoCSF, UIBVitenskapelig artikkel

Muscle strength and osteoarthritis progression after surgery or exercise for degenerative meniscal tears: Secondary analyses of a randomized trial.

Berg, Bjørnar; Roos, Ewa M.; Kise, Nina Jullum; Engebretsen, Lars; Holm, Inger; Risberg, May Arna. 2021, Arthritis care & research. SDU, UIO, OUS, NIH, IOC, MHHVitenskapelig artikkel

Development of an internet-delivered cognitive behavioral therapy program for use in combination with exercise therapy and education by patients at increased risk of chronic pain following total knee arthroplasty.

Rognsvåg, Turid; Lindberg, Maren Falch; Lerdal, Anners; Stubberud, Jan Egil; Furnes, Ove Nord; Holm, Inger; Indrekvam, Kari; Lau, Bjørn; Rudsengen, Daniil; Skou, Søren T. mfl.. 2021, BMC Health Services Research. SDU, HAUKELAND, LDS, UIO, OUS, UIBVitenskapelig artikkel

Postoperative changes in vertical ground reaction forces, walking barefoot and with ankle-foot orthoses in children with Cerebral Palsy.

Skaaret, Ingrid; Steen, Harald; Niratisairak, Sanyalak; Swanson, David Michael; Holm, Inger. 2021, Clinical Biomechanics. OSLOMET, UIO, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 172 | Neste | Siste »