Cristin-person-ID: 24475
Person

Aktiv cristin-person Marit Halvorsen

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Marit Halvorsen

Sammendrag

Bakgrunn

Marit Halvorsen er født i 1957. Hun er cand.jur fra Universitetet i Oslo 1984, Master of Laws (LL.M) fra Yale University 1988 og dr. juris fra Universitetet i Oslo 1997. Hun har vært ansatt som advokat og høyskolelektor, og kom til Institutt for privatrett som universitetsstipendiat i 1991. Hun ble ansatt som førsteamanuensis samme sted i 1997. I 2006 begynte hun som professor ved Institutt for offentlig rett. Hun underviser bl.a. i yrkesetikk, rettshistorie, fast eiendoms rettsforhold og velferdsrett.

Forskningsfelt

Marit Halvorsen har arbeidet med kvinnerett, rettshistorie og helserett. Hovedtyngden av hennes forskning, derunder doktoravhandlingen, tar for seg helserettslige emner, og særlig i skjæringspunktet mellom jus og etikk. Hennes siste bok er en monografi om rettslig regulering av humant biologisk materiale.
Hun har nå påbegynt et nytt forskningsprosjekt, "Det juridiske fakultet og tingsretten gjennom 200 år", som er ment å bli et bidrag til Universitet i Oslos 200-års jubileum i 2011.

Tittel

Marit Halvorsen

Resultater Resultater

Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn .

Rosenqvist, Randi; Syse, Aslak; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda; Melle, Karl Heinrik; Rasmussen, Kirsten; Restan, Asbjørn. 2019, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). NTNU, UIO, OUSKronikk

Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn .

Rosenqvist, Randi; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda; Melle, Karl Henrik; Rasmussen, Kirsten; Restan, Asbjørn. 2019, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). STOLAV, NTNU, UIO, HSØRØST, OUS, UIBKronikk

Helsehjelp som straffereaksjon.

Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor. 2018, Morgenbladet. STOLAV, UIO, OUS, UIBKronikk

De sakkyndiges rolle i straffesaker.

Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor. 2018, Morgenbladet. STOLAV, UIO, OUS, UIBKronikk

Utilregnelighet til besvær – igjen.

Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Heinrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor; Rasmussen, Kirsten. 2018, Morgenbladet. VV, STOLAV, UIO, OUS, UIBKronikk
1 - 5 av 117 | Neste | Siste »