Cristin-person-ID: 24479
Person

Aktiv cristin-person Finn Georg B Wisløff

  • Stilling:
    Overlege
    ved Avdeling for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus HF

Klassifisering

Forskningsetisk erklæring

Resultater

Forskning viser at ... Vurdering og formidling av medisinske forskningsresultater.

Wisløff, Finn Georg B; Fossum, Sigbjørn. 2012, Gyldendal Akademisk. UIO, OUSPopulærvitenskapelig bok

Kvalitet i medisinsk forskning : hva er det?

Wisløff, Finn Georg B. 2012, Gyldendal Akademisk. UIO, OUSVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Health-related quality of life in patients with multiple myeloma : what makes a difference to the patient?

Kvam, Ann Kristin; Wisløff, Finn Georg B. 2011, Unipub forlag. UIODoktorgradsavhandling

Responsiveness and minimal important score differences in quality-of-life questionnaires: a comparison of the EORTC QLQ-C30 cancer-specific questionnaire to the generic utility questionnaires EQ-5D and 15D in patients with multiple myeloma.

Kvam, Ann Kristin; Fayers, Peter; Wisløff, Finn Georg B. 2011, European Journal of Haematology. UoA, NTNU, UIO, AHUS, OUSVitenskapelig artikkel

Minimal important differences and response shift in health-related quality of life; a longitudinal study in patients with multiple myeloma.

Kvam, Ann Kristin; Wisløff, Finn Georg B; Fayers, Peter. 2010, Health and Quality of Life Outcomes. UoA, NTNU, UIO, OUSVitenskapelig artikkel