Cristin-person-ID: 24561
Person

Aktiv cristin-person Helga Karen Aune

  • Stilling:
    Universitetslektor
    ved Utdanning Jur. fak. ved UiT Norges arktiske universitet
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Emneord

Utdanningsrett • Menneskerettigheter • Arbeidsrett • Kvinnerett

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Helga Aune

Sammendrag

Aunes Post.doc. prosjekt handler om rettslige standarder i opplæringsloven. Helga Aune skrev doktoravhandlingen "Deltidsarbeid. vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag" og fikk PhD ved det juridsike fakultet, Universitetet i Oslo i 2009. Aune ble cand.jur fra samme fakultet i 1997. Hun arbeidet som advokatfullmektig i advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA fra 1997 til 2000 og fikk advokatbevilling i 2000. Aune begynte som doktorgradsstipendiat ved Institutt for offentlig rett den 1. september 2000. Aune arbeidet som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett i 1994-95 og skrev avhandlingen om likebehandlingsprinsippet og arbeidstakere i deltidsstilling. Aune var medlem i Klagenemnda for likestilling fra 1999 og leder av Nemnda fra 2002 til 1. juli 2004. Aune er Norges representant i EU-kommisjonenes ekspertgruppe på likestilling (NetworkGenderEquality). Aune er også medlem av ELLN, European Labour Law Network som også er EU-kommisjonens ekspertgruppe på arbeidsrett.

Vitenskapelig sammendrag

Aunes Post.doc. prosjekt handler om rettslige standarder i opplæringsloven. Helga Aune skrev doktoravhandlingen "Deltidsarbeid. vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag" og fikk PhD ved det juridsike fakultet, Universitetet i Oslo i 2009. Aune ble cand.jur fra samme fakultet i 1997. Hun arbeidet som advokatfullmektig i advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA fra 1997 til 2000 og fikk advokatbevilling i 2000. Aune begynte som doktorgradsstipendiat ved Institutt for offentlig rett den 1. september 2000. Aune arbeidet som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett i 1994-95 og skrev avhandlingen om likebehandlingsprinsippet og arbeidstakere i deltidsstilling. Aune var medlem i Klagenemnda for likestilling fra 1999 og leder av Nemnda fra 2002 til 1. juli 2004. Aune er Norges representant i EU-kommisjonenes ekspertgruppe på likestilling (NetworkGenderEquality). Aune er også medlem av ELLN, European Labour Law Network som også er EU-kommisjonens ekspertgruppe på arbeidsrett.

Tittel

Helga Aune

Resultater Resultater

NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler.

Aune, Helga; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Mælen, Kjell Magne; Søvig, Karl Harald. 2020, UIT, UIO, UIA, UIBRapport

Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling.

Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga; Hellum, Anne. 2017, UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Rettslige standarder i opplæringsloven og barnehageloven. Om retten til likt pedagogisk utbytte uavhengig av kjønn.

Aune, Helga. 2016, Universitetsforlaget. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Au pair-ordningens rettslige konstruksjon - sårbarhet i et arbeids- og strafferettslig perspektiv.

Aune, Helga ; Løvdal, Lene. 2014, Gyldendal Juridisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Retten til å arbeide og fravær av vold.

Aune, Helga . 2013, Nordisk kvinneuniversitet, Høgskolen i Nesna. UIOFaglig foredrag
1 - 5 av 51 | Neste | Siste »