Cristin-person-ID: 24629
Person

Aktiv cristin-person Ståle Eskeland

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn

  • Norsk
  • Engelsk

Tittel

Ståle Eskeland

Sammendrag

Bakgrunn

Cand.jur. 1970, dr.juris 1988 på avhandlingen Fangerett. En studie av rettssikkerhet ved fullbyrdelse av fengselsstraff (Tano 1989), professor i rettsvitenskap med særlig ansvar for strafferett fra 1990. Tidligere ansatt som amanuensis og førsteamanuensis i rettssosiologi. Har også arbeidet som dommerfullmektig, i Justisdepartements lovavdeling, Statens forurensningstilsyn og Statens arbeidstilsyn. Advokatbevilling. En godkjent prøvesak for Høyesterett. Forskningsopphold ved William Richardsons School of Law, University of Hawaii 1995-96 og 2001-2002. Underviser og forsker innenfor nasjonal og internasjonal strafferett, straffeprosess og rettssikkerhetsspørsmål.

Siste større arbeider:

Anders Bratholm og Ståle Eskeland (red.): Justismord og rettsssikkerhet. Universitetsforlaget 2008. 288 s.
Per Brandtzæg og Ståle Eskeland (red.): Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og fremtid. Mot et paradgimeskifte ved vurdering av rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker. Cappelen Akademisk Forlag 2007. 127 s.
Ståle Eskeland: Strafferett. 2. rev. utgave 2006. Cappelen Akademisk forlag. 576 s. Ståle Eskeland: Bevisene i Torgersen-saken. 2005. Ikke trykket. Ligger på www.torgersensaken.no 541 s.

Forskningsfelt

Strafferett, straffeprosess og rettssikkerhetsspørsmål mer generelt. Vårsemestesteret og høstsemesteret 2009 har han forskningstermin for å arbeide med en bok i internasjonal strafferett.

Tittel

Ståle Eskeland

Resultater

Strafferett.

Høgberg, Alf Petter; Eskeland, Ståle. 2017, Cappelen Damm Akademisk. UIOLærebok

Torgersensaken: Nå må den gjenåpnes (Debatt).

Brandtzæg, Per; Eskeland, Ståle. 2015, Dagsavisen. UIO, OUSLeserinnlegg

Hvorfor er noen blind for vitenskapelig utvikling? : svar til overtannlege Olav Hjortdal.

Brandtzæg, Per; Eskeland, Ståle. 2015, Den norske tannlegeforenings tidende. UIO, OUSLeserinnlegg

Sluttkommentar til Olav Hjortdal: Om Torgersens skyldspørsmål.

Brandtzæg, Per; Eskeland, Ståle. 2015, Den norske tannlegeforenings tidende. UIO, OUSLeserinnlegg

Om Torgersens skyldspørsmål : sluttkommentar til Olav Hjortdal.

Brandtzæg, Per; Eskeland, Ståle. 2015, Den norske tannlegeforenings tidende. UIO, OUSLeserinnlegg