Cristin-person-ID: 24674
Person

Aktiv cristin-person Geir Christian Godager

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Postdoktor
    ved Forskning og innovasjon ved Akershus universitetssykehus HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi

Emneord

Latente variable • Sensurerte data • Økonomisk modellering • Paneldataøkonometri • Statistikk • Kvalitativ dataanalyse • Helseøkonomi • Helsepolitikk • Mikroøkonomi • Mikroøkonometri • Helse- og sykehusadministrasjon • Økonometri • Kvalitet på helsetjenester / helseomsorg, kvalitet • Offentlig økonomi • Helseøkonometri • Offentlige helsetjenester

Kontaktinformasjon

Telefon
+4791736960
Sted
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Forskningsveien 3A Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo
Sted
Akershus universitetssykehus, Helseøkonomisk forskningsnettverk - HERO

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Does gender affect medical decisions? Results from a behavioral experiment with physicians and medical students .

Godager, Geir; Hennig-Schmidt, Heike; Jing Jing, Li; Wang, Jian; Yang, Fan. 2021, UIO, AHUS, WU, RFBRapport

Data from an incentivized laboratory experiment on strategic medical choices.

Ge, Ge; Godager, Geir. 2021, Data in Brief. UIO, AHUSVitenskapelig artikkel

Predicting strategic medical choices: An application of a quantal response equilibrium choice model.

Ge, Ge; Godager, Geir. 2021, Journal of Choice Modelling. UIO, AHUSVitenskapelig artikkel

Norge er trolig alene om å innføre omvendt overtid for fastleger.

Godager, Geir; Iversen, Tor; Snilsberg, Øyvind. 2020, Dagens medisin. UIOKronikk

The effect of a mystery shopper scheme on prescribing behavior in primary care: Results from a field experiment.

Cheo, Roland; Ge, Ge; Godager, Geir; Liu, Rugang; Wang, Jian; Wang, Qiqi. 2020, Health Economics Review. SU, XAWL, NMU, UIO, AHUS, WUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 118 | Neste | Siste »