Cristin-person-ID: 24674
Person

Aktiv cristin-person Geir Christian Godager

  • Stilling:
    Postdoktor
    ved Forskning og innovasjon ved Akershus universitetssykehus HF
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Forskningsetisk erklæring

Resultater

Markets and Rationality.

Ge, Ge; Godager, Geir. 2018, Seminar. UIO, AHUSVitenskapelig foredrag

Betalingen til fastlegene er av betydning for ordningen.

Godager, Geir; Hanger, Mari Rian. 2018, UIOIntervju

The effect of a mystery shopper scheme on prescriptions in primary care.

Cheo, Roland; Ge, Ge; Godager, Geir; Liu, Rugang; Wang, Qiqi; Wang, Jian. 2018, SU, UIO, AHUSRapport

Markets and rationality .

Ge, Ge; Godager, Geir. 2018, Seminar. UIO, AHUSVitenskapelig foredrag

Markets and rationality.

Ge, Ge; Godager, Geir. 2018, NHESG meeting 2018. UIO, AHUSVitenskapelig foredrag