Cristin-person-ID: 24674
Person

Aktiv cristin-person Geir Christian Godager

  • Stilling:
    Postdoktor
    ved Forskning og innovasjon ved Akershus universitetssykehus HF
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi

Emneord

Latente variable • Sensurerte data • Økonomisk modellering • Paneldataøkonometri • Statistikk • Kvalitativ dataanalyse • Helseøkonomi • Helsepolitikk • Mikroøkonomi • Mikroøkonometri • Helse- og sykehusadministrasjon • Økonometri • Kvalitet på helsetjenester / helseomsorg, kvalitet • Offentlig økonomi • Helseøkonometri • Offentlige helsetjenester

Kontaktinformasjon

Telefon
+4791736960
Sted
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Forskningsveien 3A Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo
Sted
Akershus universitetssykehus, Helseøkonomisk forskningsnettverk - HERO

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Organisering og betaling i fastlegetjenesten: Muligheter og begrensninger.

Godager, Geir. 2019, Den narsjonale helseøkonomikonferansen. UIOPopulærvitenskapelig foredrag

Vi anbefaler helse- ministeren å tenke seg godt om før han eventuelt gjentar påstanden om at systemet fungerer godt.

Godager, Geir. 2019, UIOIntervju

Han mottok mer i refusjoner fra Folketrygden i 2018 enn noen andre legespesialister.

Fosse, Synnøve Skeie; Godager, Geir. 2019, UIO, UISIntervju

Are patient-regarding preferences stable? Evidence from a laboratory experiment with physicians and medical students from different countries .

Wang, Jian; Iversen, Tor; Hennig-Schmidt, Heike; Godager, Geir. 2019, UIO, AHUS, WURapport

Do physicians care about patients’ utility? Evidence from an experimental study of treatment choices under demand-side cost sharing.

Ge, Ge; Godager, Geir; Wang, Jian. 2019, UIO, AHUS, WURapport
1 - 5 av 103 | Neste | Siste »