Cristin-person-ID: 24674
Person

Aktiv cristin-person Geir Christian Godager

  • Stilling:
    Postdoktor
    ved Forskning og innovasjon ved Akershus universitetssykehus HF
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi

Emneord

Latente variable • Sensurerte data • Økonomisk modellering • Paneldataøkonometri • Statistikk • Kvalitativ dataanalyse • Helseøkonomi • Helsepolitikk • Mikroøkonomi • Mikroøkonometri • Helse- og sykehusadministrasjon • Økonometri • Kvalitet på helsetjenester / helseomsorg, kvalitet • Offentlig økonomi • Helseøkonometri • Offentlige helsetjenester

Kontaktinformasjon

Telefon
+4791736960
Sted
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Forskningsveien 3A Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo
Sted
Akershus universitetssykehus, Helseøkonomisk forskningsnettverk - HERO

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Markets and Rationality.

Ge, Ge; Godager, Geir. 2018, Seminar. UIO, AHUSVitenskapelig foredrag

Markets and rationality.

Ge, Ge; Godager, Geir. 2018, NHESG meeting 2018. UIO, AHUSVitenskapelig foredrag

Markets and rationality .

Ge, Ge; Godager, Geir. 2018, Seminar. UIO, AHUSVitenskapelig foredrag

Betalingen til fastlegene er av betydning for ordningen.

Godager, Geir; Hanger, Mari Rian. 2018, UIOIntervju

The effect of a mystery shopper scheme on prescriptions in primary care.

Cheo, Roland; Ge, Ge; Godager, Geir; Liu, Rugang; Wang, Qiqi; Wang, Jian. 2018, SU, UIO, AHUSRapport
1 - 5 av 98 | Neste | Siste »