Cristin-person-ID: 24674
Person

Aktiv cristin-person Geir Godager

  • Stilling:
    Postdoktor
    ved Forskning og innovasjon ved Akershus universitetssykehus HF
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi

Emneord

Spillteori • Latente variable • Sensurerte data • Økonomisk modellering • Paneldataøkonometri • Statistikk • Kvalitativ dataanalyse • Eksperimentell økonomi • Helseøkonomi • Helsepolitikk • Mikroøkonomi • Mikroøkonometri • Helse- og sykehusadministrasjon • Diskrete valg likevekt • Økonometri • Kvalitet på helsetjenester / helseomsorg, kvalitet • Offentlig økonomi

Kontaktinformasjon

Sted
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Forskningsveien 3A Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo
Sted
Akershus universitetssykehus, Helseøkonomisk forskningsnettverk - HERO

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Predicting strategic medical choices: An application of a quantal response equilibrium choice model.

Ge, Ge; Godager, Geir. 2021, 14th Annual Economics and Psychology Conference . UIOVitenskapelig foredrag

A protocol for a choice experiment and data analysis.

Ge, Ge; Godager, Geir; Thomas, Stephanie; Hole, Arne Risa. 2021, Lysebu Norcher Workshop . UIOVitenskapelig foredrag

Imperfect quality competition in regulated health care markets .

Ge, Ge; Godager, Geir. 2022, EuHEA Conference 2022. UIO, AHUSVitenskapelig foredrag

Imperfect quality competition in regulated health care markets.

Ge, Ge; Godager, Geir. 2022, 41st NHESG conference. UIO, AHUSFaglig foredrag

Bounded rationality models and their application to experimental data.

Godager, Geir. 2022, Department seminar. UIO, AHUSVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 136 | Neste | Siste »