Cristin-person-ID: 24748
Person

Aktiv cristin-person Michael Heeremans

  • Stilling:
    Senioringeniør
    ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Petroleumsgeologi og -geofysikk • Geofag

Emneord

Marin geofysikk • Tektonikk • Bassengdannelse • Geodynamikk • Petroleumsgeologi • Håndtering av forskningsdata • Berggrunnsgeologi • Rift dannelse • Platetektonikk • Regional geologi • Strukturgeologi

Kontaktinformasjon

Sted
Postbok 1047 Blindern N-0316 Oslo

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Optimized CO2 storage in sloping aquifers: Estimation of physical and chemical immobilization potential and retardation along migration path in open storage solutions .

Sundal, Anja; Miri, Rohaldin; Andersen, Odd; Hellevang, Helge; Gregersen, Ulrik; Olivarius, Mette; Nielsen, Lars Henrik; Møyner, Olav; Baig, Irfan; Heeremans, Michel mfl.. 2019, 10th Trondheim CCS Conference (TCCS-10). SINTEF, UIO, UIBPoster

Digital Geosciences - Transforming the use of NDR’s and subsurface databases in teaching and research.

Heeremans, Michel. 2017, E&P Data Management User meeting. UIOFaglig foredrag

Ray-based seismic modeling of geologic models: Understanding and analyzing seismic images efficiently.

Lecomte, Isabelle; Lubrano-Lavadera, Paul Louis Francois; Anell, Ingrid Margareta; Buckley, Simon John; Schmid, Daniel Walter; Heeremans, Michel. 2015, Interpretation. NORCE, UIO, NORSARVitenskapelig artikkel

Salt distribution in the Norwegian-Danish Basin, Central North Sea.

Sassier, Caroline; Jarsve, Erlend Morisbak; Heeremans, Michel; Abdelmalak, Mohamed Mansour; Faleide, Jan Inge; Gabrielsen, Roy. 2014, EGU General Assembly 2014. UIOVitenskapelig foredrag

Effects of salt tectonics on potential CO2 reservoir and caprock in the Norwegian-Danish Basin.

Sassier, Caroline; Jarsve, Erlend Morisbak; Kalani, Mohsen; Heeremans, Michel; Faleide, Jan Inge; Aagaard, Per; Gabrielsen, Roy H.. 2012, EGU. UIOPoster
1 - 5 av 35 | Neste | Siste »