Cristin-person-ID: 25111
Person

Aktiv cristin-person Grete Haaland

  • Stilling:
    Studieleder
    ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
  • Stilling:
    Professor ii
    ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emneord

Deltagende aksjonsforskning • Interessedifferensiering • Tilpasset opplæring • Aksjonsforskning • Erfaringslæring • Livslang læring • Yrkesdidaktikk • Arbeidslivslæring • Ledelse av læring • Fag og yrkesopplæring • Vurdering • Fagopplæring • Yrkespedagogikk • Realkompetansevurdering • Yrkesdifferensiering

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 73 50
Sted
Kunnskapsveien 55, 2007 Kjeller
Sted
Pristina University; Kosovo) Norges teknologiske naturvitenskapelige universitet (NTNU) LeonardoNasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX) Roskilde University (RUC); Danmark Universitet i Tromsø (UiT) Haga Helia University in Helsinki Universitet i Nordland (UiN) Høgskolen Stord Haugesund (HSH)

Forskningsetisk erklæring

Resultater Resultater

Relevant opplæring i yrkesopplæringens første år: Elevers erfaringer med yrkesrelevant opplæring [Relevant training in the first year of vocational training: Pupils’ experience with vocational training].

Haaland, Grete; Bruvik, Åse Norunn Nedrebø. 2020, Nordic Journal of Vocational Education and Training. OSLOMET, HVLVitenskapelig artikkel

Undervisning i nytt utdanningsprogram FBI/eller FIBE/eller....? Fagfornyelsen-hvordan?

Dahlback, Jorunn; Haaland, Grete; Wolden, Anne-Catrine. 2019, Seminar Fagfornyelsen 2020. OSLOMET, UIAFaglig foredrag

Kjønn på dagsorden – et ikketema i fag- og yrkesopplæringen?

Haaland, Grete; Hansen, Kari; Vagle, Inger. 2018, Nordyrk Conference. OSLOMET, NTNU, UIAVitenskapelig foredrag

Makt og innflytelse i prosessen med å endre strukturen i yrkesopplæringen.

Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger. 2019, Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. OSLOMET, NTNUVitenskapelig artikkel

Yrkeafagpodden - Nye læreplaner på yrkesfag.

Haaland, Grete; Grydeland, Anders. 2019, OSLOMETProgramledelse
1 - 5 av 113 | Neste | Siste »