Cristin-person-ID: 26160
Person

Øystein Ulleberg

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Seksjon for energisystemer ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Forskningssjef
    ved Fornybare energisystemer ved Institutt for energiteknikk

Resultater Resultater

The case for high-pressure PEM water electrolysis.

Hancke, Ragnhild; Holm, Thomas; Ulleberg, Øystein. 2022, Energy Conversion and Management. IFEVitenskapelig artikkel

Multi-Sine EIS for Early Detection of PEMFC Failure Modes.

Fortin, Patrick; Gerhardt, Michael Robert; Ulleberg, Øystein; Zenith, Federico; Holm, Thomas. 2022, Frontiers in Energy Research. SINTEF, IFEVitenskapelig artikkel

Maritime Hydrogen Risk Management.

Ulleberg, Øystein. 2021, The 6th annual Maritime Hydrogen and Marine Energy Conference. IFEFaglig foredrag

Hydrogen Research & Development - Opportunities for Collaboration .

Ulleberg, Øystein. 2021, French-Norwegian Hydrogen Forum. IFEFaglig foredrag

EASAC Report - Key Findings & Results.

Ulleberg, Øystein. 2021, IAP NASAC Workshop - Decarbonization of Transport in Africa. IFEFaglig foredrag
1 - 5 av 78 | Neste | Siste »