Cristin-person-ID: 2654
Person

Aktiv cristin-person Sudan Neupane

 • Stilling:
  Forsker
  ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF
 • Stilling:
  Forsker
  ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre klinisk medisinske fag

Emneord

Depresjon • Selvmord • Nevropsykiatri • Alkoholavhengighet

Land

 • Norge
 • Nepal
 • USA

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Circulating cytokine levels in the treatment of comorbid anxiety disorders.

Johnson, Sverre Urnes; Hoffart, Asle; Tilden, Terje; Toft, Helge Prytz; Neupane, Sudan; Lien, Lars; Bramness, Jørgen Gustav. 2020, Acta Neuropsychiatrica. HINN, UIT, UoNCaCH, MODUMBAD, UIO, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Professional quality of life of physicians in Nepal: Addressing the present-day need.

Vaidya, Anju; Deo, Satish; Karki, Shristi; Neupane, Sudan Prasad. 2020, Journal of Nepal Medical Association. INNLANDET, NEPALVitenskapelig artikkel

Cytokine concentrations are related to level of mental distress in inpatients not using anti-inflammatory drugs.

Toft, Helge Prytz; Lien, Lars; Neupane, Sudan Prasad; Abebe, Dawit Shawel; Tilden, Terje; Wampold, Bruce E.; Bramness, Jørgen Gustav. 2020, Acta Neuropsychiatrica. HINN, UIT, OSLOMET, MODUMBAD, UIO, UoW, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Plasma cytokine levels in patients with chronic alcohol overconsumption: relations to gut microbiota markers and clinical correlates.

Bjørkhaug, Steinar Traae; Neupane, Sudan Prasad; Bramness, Jørgen Gustav; Aanes, Håvard; Skar, Viggo Øystein; Medhus, Asle Wilhelm; Valeur, Jørgen. 2019, Alcohol. SUS, UoNCaCH, UIT, PATOGEN, LDS, OUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Anti-inflammatory drugs obscure the relationship between mental distress and inflammatory cytokines.

Toft, Helge; Lien, Lars; Neupane, Sudan Prasad; Abebe, Dawit Shawel; Tilden, Terje; Bramness, Jørgen Gustav. 2019, Psychoneuroimmunology Research Society. HINN, UIT, OSLOMET, MODUMBAD, UIO, INNLANDETPoster
1 - 5 av 51 | Neste | Siste »